English to Croatian Computer Words | Računalni vokabular

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Croatian speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Croatian language.

Computer Words Meaning in Croatian Language
Interface Sučelje je zajednička granica preko koje dvije ili više zasebnih komponenti računalnog sustava razmjenjuju informacije.
Malware Zlonamjerni softver je računalni program dizajniran da infiltrira i ošteti računala bez pristanka korisnika
Blogger Bloger je osoba koja piše sadržaj u web dnevnik.
Caps Lock Caps Lock je gumb na tipkovnici računala zbog kojeg se sva slova latinice i ćirilice generiraju velikim slovima.
Utility Mali program koji pruža dodatak mogućnostima koje nudi operativni sustav
Gigabyte Jedinica podataka jednaka 1000 megabajta
Hacking Hakiranje je pojam svih vrsta zloupotrebe računala radi narušavanja sigurnosti drugog računalnog sustava za krađu podataka.
Byte Niz od 8 binarnih bita koji digitalno predstavljaju jedan znak na računalu.
Ebook eBook je kratica za "elektronička knjiga". To je digitalna publikacija koja se može čitati na računalu, e-čitaču ili drugom elektroničkom uređaju.
Double Click Dvoklik je čin dvaput brzog pritiska na tipku računalnog miša bez pomicanja miša.
Wi-Fi Wi-Fi znači da možete pristupiti mreži ili se povezati pomoću radio valova, bez potrebe za korištenjem žica.
Root root se odnosi na direktorij najviše razine datotečnog sustava.
Version Broj verzije jedinstveni je niz brojeva koji identificira stanje razvoja računala
External Storage Uređaj za pohranu podataka koji nije glavna memorija računala
Filename Extension Proširenje imena datoteke identifikator je naveden kao sufiks nazivu računalne datoteke.
TFT Vrsta zaslona visoke kvalitete za prijenosna računala
MP3 Popularni komprimirani format datoteke za preuzimanje digitalne glazbe.
Icon U računanju, ikona je piktogram ili ideogram koji se prikazuje na zaslonu računala kako bi korisniku pomogao u kretanju po računalnom sustavu.
World Wide Web Web je međusobno povezani sustav javnih web stranica dostupan putem Interneta.
Log In Odnosi se na postupak pristupa sigurnom računalnom sustavu ili web mjestu.
Word Processor Aplikacija koja korisniku pruža alate potrebne za pisanje i uređivanje i formatiranje teksta i slanje na pisač
Macintosh Macintosh je linija stolnih i prijenosnih računala koja je razvila Apple.
Program Niz uputa koje računalo može izvršiti
Byte Slijed podataka koji se obrađuju kao jedna jedinica informacija
Touchscreen Zaslon koji služi i kao uređaj za unos koji se može koristiti s posebnim olovkom ili prstima.
Pixel Najmanja diskretna komponenta slike na ekranu
Debug Odgovara za pronalaženje i ispravljanje pogrešaka u kodu računalnog programa
Platform Kombinacija računala i operativnog sustava
Java Java je programski jezik visoke razine koji je razvio Sun Microsystems.
Information Technology Proučavanje ili uporaba sustava (računala i telekomunikacije) za pohranu, dohvaćanje i slanje informacija.
Integer Cijeli broj je podatak integralnog tipa podataka, vrsta podataka koja predstavlja neki raspon matematičkih cjelobrojnih brojeva
Social Network Web stranica poput Facebooka ili Twittera na kojoj se možete povezati s prijateljima i razmjenjivati ​​informacije.
Notebook Computer Izuzetno lagano osobno računalo
Capacity Količina podataka koja se može pohraniti na disk
Kernel Kernel je računalni program u srcu operacijskog sustava računala s potpunom kontrolom nad svime u sustavu.
Output Podaci koje generira računalo nazivaju se izlazima.
Search Engine Računalni program koji iz baze podataka preuzima dokumente ili datoteke ili podatke
Subsystem Sustav koji je dio nekog većeg sustava
Table Raspored podataka u redovima i stupcima ili, možda, u složenijoj strukturi.
Ip Address Brojčana oznaka dodijeljena svakom uređaju spojenom na računalnu mrežu koji koristi Internet protokol za komunikaciju.
Client Svako računalo koje je spojeno na računalnu mrežu
Array Impresivan prikaz ili raspon određene vrste stvari
Inbox Inbox je spremište u programu za e-poštu koji prihvaća dolazne poruke.
Input Device Ulazni uređaj je dio opreme koji se koristi za pružanje podataka i upravljačkih signala u sustav za obradu informacija
Window Prozor je grafički upravljački element.
Cookie Kratki redak teksta koji web mjesto stavlja na tvrdi disk vašeg računala prilikom pristupa web mjestu
ISP Tvrtka koja pruža pojedincima i drugim tvrtkama pristup Internetu
Privacy Rights Pravo na zaštitu od neželjenih ili nesavjesnih upada.
Spyware Računalni softver koji dobiva podatke s računala korisnika bez pristanka korisnika
Virus Mali neovlašteni program koji može oštetiti računalo
Cursor Kursor je pokazatelj koji se koristi za prikaz trenutnog položaja interakcije korisnika na monitoru računala
Memory Elektronički uređaj za pohranu
Server Računalo koje klijentskim postajama pruža pristup datotekama i pisačima kao zajedničkim resursima računalnoj mreži
Home Row Početni se red odnosi na red tipki na tipkovnici na kojem prsti odmaraju kada ne unosite tipku
Disk Disk je tvrda ili disketa okrugla, ravna i magnetska ploča koja može čitati i pisati na njemu informacije
Microphone Dio računala na koji govorite kada želite nešto snimiti ili razgovarati s prijateljem.
Memory Memorija služi za privremeno pohranjivanje podataka dok se koristi računalo.
Switch On Da biste aktivirali računalo kad ga želite koristiti.
Software Programi i druge operativne informacije koje koristi računalo
Program Izvrsni softver koji radi na računalu.
User Osoba koja koristi računalnu ili mrežnu uslugu
Megabyte Otprilike 1.000.000 bajtova.
Laptop Računalo koje je prenosivo i pogodno za upotrebu tijekom putovanja.
FAQ Popis odgovora na uobičajena pitanja o određenom proizvodu ili usluzi
Surf Tražiti informacije na Internetu
Blog Internetski časopis u kojem ljudi objavljuju svoja iskustva
Printer Izlazni uređaj koji stvara papirnu kopiju s računala
Text Editor Vrsta računalnog programa koji uređuje običan tekst.
User Interface Korisničko sučelje (UI) mjesto je na kojem ljudi i strojevi komuniciraju.
Clip Board To je međuspremnik koji neki operativni sustavi osiguravaju kratkoročno spremanje i prijenos unutar i između aplikativnih programa
Logic Aspekt računalnog dizajna koji se odnosi na temeljne operacije i strukture na kojima su izgrađeni svi računalni sustavi.
Network Sustav međusobno povezanih elektroničkih dijelova ili sklopova
Real-Time Računalo koje može obraditi podatke ili informacije gotovo odmah
Workstation Posebno računalo dizajnirano za tehničke ili znanstvene primjene.
Trojan Horse Vrsta zlonamernog koda ili softvera koji izgleda zakonito, ali može preuzeti kontrolu nad vašim računalom
Option Koristi se za stvaranje posebnih znakova i kao modifikator ostalih naredbenih kodova
Toolbar Grafički upravljački element na koji su postavljeni zaslonski gumbi, ikone, izbornici ili drugi ulazni ili izlazni elementi.
Snapshot Stanje sustava u određenom trenutku.
Anti Virus Software Program koji pronalazi i uklanja viruse s računala
Zoom In And Zoom Out Za fokusiranje zum objektiva kako bi se dobila manja slika ili udaljeniji prikaz
Simulation Predstavljanje stvarnog svijeta pomoću računalnog programa
Captcha CAPTCHA je vrsta testa odgovora na izazov koji se koristi za računanje kako bi se utvrdilo je li korisnik čovjek ili ne.
Login Odnosi se na postupak pristupa sigurnom računalnom sustavu ili web mjestu.
Restore Značajka u sustavu Microsoft Windows koja korisniku omogućuje vraćanje stanja računala
Supercomputer Računalo koje radi na ili blizu trenutno najviše operativne stope za računala
Keyword U programiranju je ključna riječ riječ koju rezervira program, jer riječ ima posebno značenje.
Alignment Prilagođavanje dijelova nečega u odnosu jedan prema drugome
Charger Uređaj koji se uključuje u izmjeničnu utičnicu i dovodi istosmjerni napon u punjivu bateriju.
Palmtop Računalo koje je dovoljno malo da može sjediti na dlanu
Flowchart Dijagram toka je dijagram koji opisuje proces ili operaciju
PDA Skraćenica "osobni digitalni asistent"
Scanner Oprema za pretvaranje papirnatih dokumenata u elektroničke dokumente koje računalo može koristiti
Podcast Digitalna audio datoteka dostupna na Internetu za preuzimanje na računalo ili mobilni uređaj
Compress Kompresija je metoda koju računala koriste za smanjenje datoteka smanjenjem broja bita
Touch Zaslon osjetljiv na dodir zaslon je računala koji je ujedno i uređaj za unos
Iteration Iteracija je ponavljanje funkcije ili procesa u računalnom programu.
Delete Delete je računalna terminologija za uklanjanje ili brisanje
Folder Podjeljak tvrdog diska računala u koji možete stavljati datoteke
Shareware Softver koji je dostupan besplatno i često se neformalno distribuira radi procjene,
Cd Rom Disk za pohranu podataka o računalu.
Firewall Sigurnosni sustav koji sprečava pristup računalu ili mreži
Save Za kopiranje dokumenta, zapisa ili slike na kojoj se radi na medij za pohranu
Virtual Memory Odnosi se na hardver koji vaše računalo koristi za učitavanje operativnog sustava i pokretanje programa.
Serial Port Priključak na stražnjoj strani računala za povezivanje perifernih uređaja
Spam Neželjeni i neželjeni "bezvrijedni" e-mail ili nevažni postovi u newsgrupu ili blog.
Notebook Prijenosno računalo, prijenosno računalo, preklopno prijenosno računalo.
Finder Finder je sučelje za radnu površinu računala Macintosh
Spreadsheet Dokument koji pohranjuje podatke u mrežu vodoravnih redaka i vertikalnih stupaca.
Joystick Džojstika je uređaj za upravljanje pokazivačem koji se koristi u računalnim igrama i pomoćnoj tehnologiji
Dashboard Nadzorna ploča vrsta je korisničkog sučelja koje prezentira informacije korisniku
Firmware U računanju, firmware je posebna klasa računalnog softvera koja pruža nisku razinu kontrole za određeni hardver uređaja.
Usb Flash Drive Mali vanjski uređaj za pohranu podataka, povezuje se putem USB utičnice.
Emoticon Izraz lica predstavljen nizom znakova
Decompress Decompress se odnosi na proširivanje kompresijske datoteke natrag u izvorni oblik
Hacker Haker je pojedinac koji koristi računalne, mrežne ili druge vještine da bi prevladao tehnički problem
Kilobyte Otprilike 1.000 bajtova.
Bandwidth Raspon frekvencija unutar određenog opsega, posebice one koje se koriste za prijenos signala.
Menu Bar Vodoravna traka koja sadrži popise dostupnih izbornika za određeni program.
Bulletin Board System Sustav oglasnih ploča ili BBS računalni je poslužitelj s softverom koji omogućava povezivanje sa sustavom pomoću programa terminala.
Scroll Bar Okomita ili vodoravna traka koja se obično nalazi na desnoj ili donjoj strani prozora koja vam omogućuje pomicanje područja prozora.
Programmer Osoba koja piše računalne programe.
Virtual U računanju, virtualna je digitalno ponovljena verzija nečeg stvarnog.
Boot Dizanje je računar proces pokretanja računala
Mouse Računalni miš ručni je pokazivač koji otkriva dvodimenzionalno gibanje u odnosu na površinu
Reboot U računanju je ponovno podizanje sustava proces kojim se ponovno pokreće pokrenuti računalni sustav.
Mirror Ogledalo je poslužitelj koji pruža točnu kopiju podataka s drugog poslužitelja.
Plug-In Računalni softver koji dodaje nove funkcije host programu bez promjene samog glavnog programa
Feedback Proces u kojem se izlaz sustava vraća na ulaz
Node Čvor je osnovna jedinica podatkovne strukture, poput povezanog popisa ili strukture podataka stabla
Boolean Binarna varijabla koja može imati jednu od dvije moguće vrijednosti, 0 (lažno) ili 1 (istina).
Import Prijenos podataka u bazu podataka ili dokument
Keyboard Ploča od tipki koja zajedno s mišom služi kao primarni ulazni uređaj za računalo.
Plagiarism Plagijarizam je čin kopiranja tuđeg djela i objavljivanja kao vašeg.
Bug (Mali) kvar ili kvar u programu
App Aplikacija je vrsta softvera koji vam omogućuje obavljanje određenih zadataka
Smartphone Mobilni telefon s naprednim funkcijama osim telefoniranja i slanja tekstualnih poruka (SMS-a).
Cd-Rom CD-ROM označava kompaktni disk s memorijom samo za čitanje. Djeluje kao kompaktni disk koji pohranjuje računalne podatke.
Personal Computer Malo digitalno računalo bazirano na mikroprocesoru i osmišljeno za korištenje od strane jedne osobe
Webcam Digitalni fotoaparat dizajniran za snimanje digitalnih fotografija i njihovo slanje putem interneta
Router Kutija koja omogućuje vašem računalu da se poveže s Internetom.
Scroll Up And Down Za pomicanje stranice prema gore i dolje, primjerice, dok pregledavate web stranicu.
Wires And Cables Dugi tanki komadi metala koji povezuju različite dijelove računala.
Command U računanju, naredba je naredba računalnom programu da izvrši određeni zadatak.
Download Preuzimanje je proces dobivanja web stranica, slika i datoteka s web poslužitelja.
Bluetooth Bežična tehnologija koja omogućava komunikaciju između računalnih uređaja.
Copy Čin dupliciranja teksta, podataka, datoteka ili diskova, stvarajući dvije ili više istih datoteka ili segmenata podataka
Speakers Dio računala koji kontrolira glasnoću.
Graphical User Interface Korisničko sučelje na temelju grafike umjesto teksta
Path Opći oblik naziva datoteke ili mape, određuje jedinstveno mjesto u datotečnom sustavu.
Home Page Početna stranica web stranice
Fios Tt opisuje uporabu optičkih kabela za prijenos podataka putem svjetlosnih impulsa.
Post Da biste stavili sliku ili komentar na blog ili društvenu mrežu.
Protocol Skup pravila ili postupaka za prijenos podataka između elektroničkih uređaja
Offline Ako računalo ili drugi uređaj nije uključen ili povezan s drugim uređajima, kaže se da je "izvan mreže"
Keyboard Tipkovnica računala je uređaj za unos koji se koristi za unos znakova i funkcija u računalni sustav pritiskom na tipke ili tipke.
Online Povezani su s ili spremni za slanje ili primanje podataka s računalnom mrežom
PC PC je inicijalizam za "osobno računalo". IBM osobno računalo uključilo je oznaku u svoj naziv modela.
Link Uputa koja povezuje jedan dio programa s drugim
Baud Brzina prijenosa podataka za modeme
Code Simbolični raspored podataka u računalnom programu
Typeface Skup znakova istog dizajna
Font Font je kombinacija slova i drugih kvaliteta, poput veličine, visine i razmaka
Wiki Wiki je web mjesto koje omogućuje korisnicima dodavanje i ažuriranje sadržaja na web mjestu pomoću vlastitog web preglednika.
Applications Softverski program koji radi na vašem računalu
Computer Elektronički uređaj za pohranu i obradu podataka
Netbook Malo prijenosno računalo ili prijenosno računalo u stilu koji je prvenstveno dizajniran za web surfanje.
GUI Odnosi se na grafiku na zaslonu koja omogućava korisnicima da kliknu, povuku i ispuste mišem
Data Definirani su kao činjenice ili brojke ili podaci koji su pohranjeni u računalu ili ih koriste.
Piracy Softversko piratstvo definira se kao ilegalno kopiranje softvera, što krši autorska prava.
Paste Naredba koja omogućuje umetanje podataka iz međuspremnika u aplikaciju
Mainframe Mainframe je moćno računalo koje se koristi za velike poslove obrade informacija.
JPG Vrsta datoteke za sliku i način za komprimiranje slike.
Queue Popis poslova koji čekaju obradu
Freeware Softver koji se nudi bez naknade
Document Računalni dokument je datoteka stvorena softverskom aplikacijom
Social Networking Korištenje Interneta za stvaranje virtualne zajednice dijeljenjem poruka, komentara i drugih informacija.
Function Funkcija je blok organiziranog koda za višekratnu upotrebu koji se koristi za izvođenje jedne, povezane aktivnosti.
Wi Fi Sustav za komunikaciju bez žica putem mreže
Hypertext Hypertext je tekst prikazan na računalu ili drugim uređajima s referencama na drugi tekst kojem čitatelj može odmah pristupiti.
Plug In Računalni softver koji dodaje nove funkcije host programu bez promjene samog glavnog programa.
Password Lozinka je niz znakova koji se koriste za provjeru autentičnosti korisnika na računalnom sustavu.
Flash Drive Flash pogon je vrsta prijenosnog USB pogona koji pohranjuje i prenosi podatke.
NET NET je Microsoftova strategija web usluga za povezivanje informacija, ljudi, sustava i uređaja putem softvera.
Security Zaštita računalnih sustava i informacija od oštećenja, krađe i neovlaštene uporabe
Export Prijenos iz baze podataka ili dokumenta
Buffer Dio RAM-a koji se koristi za privremeno skladištenje podataka
Junk Mail Bezvrijedna e-pošta je nepoželjna komercijalna elektronička pošta
URL Naziv domene dio je URL-a, koji je (Uniform Resource Locator.)
Mouse Računalni miš ručni je pokazivač koji otkriva dvodimenzionalno gibanje u odnosu na površinu.
Run Out Of Space Znači da ni aplikativni programi, ni operativni sustav ništa ne mogu spasiti.
Output Device Izlazni uređaj je svaki hardverski uređaj koji se koristi za slanje podataka s računala na drugi uređaj ili korisnika.
Cloud Computing Dostupnost resursa računalnog sustava, na zahtjev, posebno pohrane podataka i računalne snage, bez izravnog aktivnog upravljanja od strane korisnika.
Browser Web preglednik je softverska aplikacija za pristup informacijama na World Wide Webu.
Binary Binarni kod predstavlja tekst, upute za računalni procesor ili bilo koje druge podatke koristeći sustav s dva simbola.
File Skup srodnih zapisa koji se vode zajedno
Screenshot Snimka zaslona je slika radne površine računala koja se može spremiti u obliku grafičke datoteke.
Qwerty Keyboard Standardna tipkovnica s pisaćim strojem
DVD DVD je vrsta optičkog medija koji se koristi za pohranu digitalnih podataka.
Windows Zbirka programa poznatih kao operativni sustav (OS) koji upravlja računalom (osobnim računalom)
Log Out Izlazite iz računala
GPS GPS je radio-navigacijski sustav koji omogućuje korisnicima kopna, mora i zraka da odrede njihov točan položaj.
XML Koristi se za opisivanje podataka.
Hyperlink Poveznica iz hipertekst datoteke na drugo mjesto ili datoteku
Directory Popis računalnih datoteka pohranjenih u memoriji
Runtime Kada se program pokreće ili se izvršava
Graphics Grafika je slika ili vizualni prikaz objekta
Web Host Web domaćin ili pružatelj usluga web hostinga je posao koji nudi tehnologije i usluge potrebne za pregledavanje web stranice ili web stranice na Internetu.
Bit Bit je najmanji podatak koji računala koriste.
Phishing Lažno predstavljanje je cyber napad koji koristi prikrivenu e-poštu kao oružje.
Wireless Koristi se za opisivanje bilo koje računalne mreže gdje nema fizičke ožičene veze između pošiljatelja i primatelja
Motherboard Matična ploča služi kao jedinstvena platforma za spajanje svih dijelova računala
Application Samostalni program ili dio softvera
Cache RAM memorija koja je izdvojena kao specijalizirani spremnik međuspremnika
Enter Tipka Enter je tipka na tipkovnici koja se pritisne da signalizira računalu da unese liniju podataka ili naredbu koja je upravo upisana.
Webmaster Webmaster je osoba zadužena za održavanje web mjesta.
Data Računalni podaci su podaci koje računalo obrađuje ili pohranjuje.
Desktop Primarno korisničko sučelje računala s kojeg korisnici mogu pristupiti programima, datotekama i mapama.
Unix Snažan višekorisnički računalni operativni sustav (OS) s više zadataka.
RAM (RAM) je glavna memorija koja se koristi dok računalo radi, privremena je.
Web Page Stranica na Internetu koja prikazuje informacije.
Cache Zbirka predmeta istog tipa pohranjena u skrivenom
Tablet Mala, prijenosna tehnologija koja vam omogućuje obavljanje osnovnih stvari.
Bit Jedinica za mjerenje informacija
File Specifičan računalni zapis. Može sadržavati podatke poput teksta ili programa
Domain Imena domena koriste se u URL-ovima za identificiranje određenih web stranica.
Drag Kad želite nešto premjestiti s jednog dijela zaslona u drugi, morate ga povući.
Lurking Izraz koji se koristi da bi se na forumu za raspravu opisao pojedinac koji čita internetske poruke
Spreadsheet Proračunska tablica je računalna aplikacija za analizu organizacije i pohranu podataka u tabelarnom obliku.
Peripheral Elektronička oprema spojena kablom s računalom
Website Računalo spojeno na internet koje održava niz web stranica na World Wide Webu
Trash Privremena pohrana za datoteke koje je korisnik izbrisao u upravitelju datoteka
Peripheral Računalna periferna oprema je bilo koji vanjski uređaj koji omogućuje ulaz i izlaz za računalo.
Hardware Računalni hardver fizički su dijelovi računala, poput kućišta, monitora, miša itd.
Cyberspace Svjetska mreža računalnih mreža
Streaming Streaming znači slušanje glazbe ili gledanje videozapisa u 'stvarnom vremenu', umjesto da datoteku preuzmete na svoje računalo i pogledate kasnije.
Desktop Područje zaslona u grafičkim korisničkim sučeljima na kojima se pojavljuju ikone i prozori
Computer Programirani elektronički uređaj za pohranu i obradu podataka.
Virus Računalni virus je vrsta računalnog programa koji se, kad se izvrši, replicira modificirajući druge računalne programe i umetanjem vlastitog koda.
Hard Drive Pogon tvrdog diska (HDD) je elektro-mehanički uređaj za pohranu podataka koji koristi magnetsku pohranu za pohranu i preuzimanje digitalnih podataka.
Megabyte Jedinica podataka jednaka 1000 kilobajta
Bus Sabirnica je podsustav koji se koristi za povezivanje računalnih komponenti i prijenos podataka između njih
USB Odnosi se na najčešću vrstu računalnog porta koji se koristi za povezivanje perifernih uređaja na računala.
Storage Pohrana je proces putem kojeg se pomoću računalne tehnologije digitalni podaci spremaju unutar uređaja za pohranu podataka.
Click Klik je čin pritiska jednom tipkom računalnog miša bez pomicanja miša.
Dynamic U računalnoj terminologiji dinamička obično znači sposobno djelovati i / ili se mijenjati, dok statička znači fiksna.
Screen Dio računala na kojem se pojavljuju tekst i slike.
Gigabyte Otprilike 1.000.000.000 bajtova.
Programming Language Jezik dizajniran za programiranje računala
Dot Matrix Matrica točaka je 2D matrica točaka koja može predstavljati slike, simbole ili znakove
Graphics Card Oprema unutar računala koja stvara sliku na ekranu
Bookmark Oznaka je spremljena prečica koja vaš preglednik usmjerava na određenu web stranicu
Operating System Softver koji komunicira s hardverom i omogućuje pokretanje drugih programa.
Web Sustav internetskih poslužitelja koji podržavaju posebno oblikovane dokumente.
Syntax Odnosi se na pravopis i gramatiku programskog jezika
Comment On Da biste napisali odgovor na nešto što vidite na blogu ili društvenoj mreži.
CPU To je glavni dio računala koji kontrolira sve ostale dijelove
Tag Generički izraz za deskriptor jezičnih elemenata
Email Poruke e-pošte koje se šalju s jednog računala na drugo.
Parallel Port Priključak na stražnjoj strani računala za spajanje vanjske opreme
Browser Preglednik je program poput Firefoxa ili Internet Explorera ..
Bug Greška se odnosi na grešku u bilo kojem računalnom programu ili hardverskom sustavu.
Application U vrlo osnovnom smislu, svaki program koji koristite na računalu je dio aplikacijskog softvera.
Laser Printer Laserski pisač je pisač koji koristi usmjereni snop ili svjetlost za prijenos teksta i slika na papir.
Clip Art Slikarstvo je zbirka slika ili slika koje se mogu uvesti u dokument ili neki drugi program.
Pixel Odnosi se na male točkice koje čine slike na zaslonu računala.
Flash Memory Vrsta računalne memorije koja se može električno izbrisati i programirati.
Intranet Intranet je računalna mreža u kojoj se dijele informacije.
Linux Otvoreni operativni sustav koji napaja svijet od osobnih računala do servera do mobilnih uređaja i šire.
Qwerty Dizajn tipkovnice za alfabeta latiničnog pisma
Digitize Format koji se može čitati ili obrađivati ​​na računalima
Ipad Tableta koje je kreirao Apple.
DOC Proširenje datoteke za Microsoft Word dokument.
Broadband To se odnosi na brzi prijenos podataka u kojem jedan kabel može nositi veliku količinu podataka odjednom.
DNS DNS (usluga naziva domena) djeluje poput imenika za internetske adrese.
Encryption Aktivnost pretvaranja podataka ili podataka u kod
Type Za unos podataka putem tipkovnice.
Monitor Uređaj koji prima signale i prikazuje ih
Symbol Samovoljni znak konvencionalnog značenja
KB, MB, GB Kilobajte, megabajti, gigabajti. Obično se koristi za mjerenje memorije i pohrane računala.
Exabyte Eksembajt je višestruki bajt jedinice za digitalne informacije.
Field Skup znakova koji sadrži jedinicu informacija
Backup Kopija datoteke ili mape na zasebnom uređaju za pohranu
Dot Točka je jedan piksel na matričnom zaslonu
Computer Program Računalni program skup je uputa koje računalo može izvesti za obavljanje određenog zadatka
Configure Postavite za određenu svrhu
Icon Mala slika ili slika na ekranu računala koji je simbol za mape, programe itd
Cell Bilo koji mali odjeljak
Mac (Macintosh) Odnosi se na određeni operativni sustav na toj liniji računala koji je razvila Apple Corporation.
Shift Key Tipka za modificiranje na tipkovnici, koja se koristi za unos velikih slova i drugih zamjenskih "gornjih" znakova.
Justify Justfy znači ravnomjerno poravnanje teksta između lijeve i desne margine.
ROM Memorija koju program ili korisnik ne može promijeniti
Media Odnosi se na različite vrste mogućnosti pohrane podataka.
Algorithm Algoritam je skup uputa dizajniranih za izvođenje određenog zadatka.
DOS DOS (Disk Operating System) su jednostavni tekstualni operativni sustavi
Worm Vrsta zlonamjernog softvera koji širi kopije sebe s računala na računalo
Smart Phone Smartphone je mobilni telefon koji uključuje naprednu funkcionalnost osim telefoniranja i slanja tekstualnih poruka.
Widget Element grafičkog korisničkog sučelja (GUI) koji prikazuje informacije ili pruža specifičan način
Modem Modem je hardverski uređaj koji pretvara podatke u format pogodan za prijenosni medij
Floppy Drive Uređaj koji se koristi za pokretanje diskete
PDF PDF znači "prijenosni format dokumenta". U osnovi se format koristi kada trebate spremiti datoteke koje se ne mogu mijenjati
FAQ Popis pitanja koja se često postavljaju (o određenoj temi) zajedno s njihovim odgovorima
Portal Odnosi se na web mjesto ili uslugu koja nudi široku lepezu resursa i usluga
Multimedia Računalni sustav koji može kreirati, uvoziti, integrirati, pohranjivati, dohvaćati, uređivati ​​i brisati
Compile Kompajler je računalni program koji prevodi računalni kôd napisan iz jednog programskog jezika u drugi jezik
Webinar Seminar proveden putem interneta.
Pop-Up Vrsta prozora koji se otvara bez da korisnik odabere "Novi prozor" iz programa
ZIP Format arhivske datoteke koji podržava kompresiju podataka bez gubitaka.
Cybercrime Cyber ​​kriminala je zločin koji čine računalo i mreža.
Hotspot Lokacija koja omogućuje korisnicima da se povežu s mrežom ili Internetom putem svojih bežičnih adaptera.
Mhz Megaherc. Ovo opisuje brzinu računalne opreme.
Social Networking Društvena mreža je web stranica koja okuplja ljude da razgovaraju, dijele ideje i interese ili sklapaju nove prijatelje.
Javascript Programski jezik koji je dizajnirao Sun Microsystems
Battery Dio računala koji pohranjuje električnu energiju i daje energiju.
Undo Naredba u mnogim računalnim programima. Izbriše se posljednja promjena izvršena u dokumentu koja se vraća u starije stanje
Copyright Autorsko pravo je legalno sredstvo zaštite autorskih djela.
Script Popis naredbi koje izvršava određeni program ili motor skriptiranja
Frame Okvir je jedinica za digitalni prijenos podataka u umrežavanju i telekomunikacijskim računalima
Operating System (Os) Osnovni softver koji upravlja računalom
Page Stranica je kontinuirani blok virtualne memorije fiksne dužine, opisan jednim unosom u tablici stranica.
Scan Fotografije i dokumente stavite na računalo pomoću skenera.
Spam Neželjena e-pošta
Website Zbirka web stranica.
Modem Uređaj za povezivanje računala telefonskom linijom
Key Word Značajna riječ koja se koristi u indeksiranju ili katalogizaciji
Settings Kad želite nešto promijeniti na računalu, morate prijeći na postavke.
Operating System Softver koji kontrolira izvršavanje računalnih programa i može pružiti različite usluge
Terabyte Skeniranje je pojam koji opisuje proces digitalizacije slike, omogućavajući njeno pohranjivanje na računalu ili ga mijenjati.
Development Odnosi se na skup aktivnosti informatike posvećen procesu stvaranja, dizajniranja, implementacije i podrške softvera.
Blog (Web Blog) Odnosi se na popis unosa časopisa koji su objavljeni na web stranici.
Template Model ili standard za uspoređivanje
Analog Imati izlaz koji je proporcionalan unosu
Error Message Kada pritisnete pogrešan gumb, ponekad će vam računalo poslati poruku pogreške.
Boot Dizanje je računar proces pokretanja računala.
Webcam Video kamera koja se koristi za emitovanje streaminga ili videozapisa putem interneta.
HTML To je računalni jezik na kojem su napisane web stranice.
Hardware Fizički dijelovi računala i svi povezani uređaji.
Process Odnosi se na skup uputstava koje trenutno obrađuje računalni procesor
Scroll Pomicanje koristi prikaz uzastopnih redaka podataka na zaslonu.
Resolution Broj točaka ili piksela po inču ili centimetru koji se koriste za stvaranje slike na zaslonu
Hard Disk Glavni disk unutar računala koji se koristi za pohranu programa i informacija.
Shell Korisničko sučelje za pristup uslugama operativnog sustava.
Folder Mapa je prostor za pohranu gdje se mnoge datoteke mogu svrstati u grupe i organizirati računalo.
Mouse Pad Podloga za miša je površina za postavljanje i pomicanje računalnog miša.
Usb Stick Mali alat koji možete koristiti za spremanje dokumenata.
Encrypt Šifriranje podataka prevodi podatke u drugi oblik ili kod tako da ih mogu čitati samo osobe koje imaju pristup tajnom ključu ili zaporci.
Database Organizirano tijelo povezanih informacija
PC Card U računanju, PC Card je konfiguracija za periferno sučelje računala paralelne komunikacije, dizajnirana za prijenosna računala.
Driver Vozač je softverska komponenta koja omogućuje operativnom sustavu i uređaju međusobno komuniciranje.
Teminal Elektronički ili elektromehanički hardverski uređaj
Upload Prijenos znači da se podaci s vašeg računala šalju na Internet.
Software Softver je program koji omogućuje računalu da izvrši određeni zadatak.
Key Tipka je jedan od gumba na tipkovnici
Resolution Odnosi se na oštrinu i jasnoću slike
Kindle Kindle je prijenosni e-čitač koji je razvio Amazon
Username Naziv koji jedinstveno identificira nekoga u računalnom sustavu
OCR OCR omogućuje računalu da čita skeniranu sliku i pretvori je u stvarno pismo.
Unplug Da biste isključili računalo s izvora napajanja.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers