English to Dutch Computer Words | Computerwoordenschat

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Dutch speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Dutch language.

Computer Words Meaning in Dutch Language
Interface Een interface is een gedeelde grens waarover twee of meer afzonderlijke componenten van een computersysteem informatie uitwisselen.
Malware Malware is een computerprogramma dat is ontworpen om computers te infiltreren en te beschadigen zonder toestemming van de gebruiker
Blogger Een blogger is een persoon die inhoud schrijft in een weblog.
Caps Lock Caps Lock is een knop op een computertoetsenbord waarmee alle letters van Latijnse en Cyrillische scripts in hoofdletters worden gegenereerd.
Utility Een klein programma dat een aanvulling vormt op de mogelijkheden van het besturingssysteem
Gigabyte Een informatie-eenheid gelijk aan 1000 megabytes
Hacking Hacking is de verzamelnaam voor elk type misbruik van een computer om de beveiliging van een ander computersysteem te doorbreken om gegevens te stelen.
Byte Een reeks van 8 binaire bits die digitaal één teken voor de computer vertegenwoordigen.
Ebook eBook is de afkorting van 'elektronisch boek'. Het is een digitale publicatie die kan worden gelezen op een computer, e-reader of ander elektronisch apparaat.
Double Click Een dubbelklik is het tweemaal snel indrukken van een computermuis zonder de muis te bewegen.
Wi-Fi Wi-Fi betekent dat u via radiogolven toegang kunt krijgen tot of verbinding kunt maken met een netwerk zonder dat u kabels nodig heeft.
Root root verwijst naar de map op het hoogste niveau van een bestandssysteem.
Version Een versienummer is een unieke reeks cijfers die de ontwikkelingsstatus van de computer aangeeft
External Storage Een gegevensopslagapparaat dat niet het hoofdgeheugen van een computer is
Filename Extension Een bestandsnaamextensie is een ID die is opgegeven als achtervoegsel bij de naam van een computerbestand.
TFT Een type scherm van hoge kwaliteit voor notebooks
MP3 Een populair gecomprimeerd bestandsformaat voor het downloaden van digitale muziek.
Icon Bij computergebruik is een pictogram een ​​pictogram of ideogram dat op een computerscherm wordt weergegeven om de gebruiker te helpen bij het navigeren door een computersysteem.
World Wide Web Web is een onderling verbonden systeem van openbare webpagina's die toegankelijk zijn via internet.
Log In Verwijst naar het proces van toegang tot een beveiligd computersysteem of website.
Word Processor Een applicatie die de gebruiker de tools biedt die nodig zijn om tekst te schrijven, te bewerken, op te maken en naar een printer te sturen
Macintosh Macintosh is een lijn van desktop- en laptopcomputers ontwikkeld door Apple.
Program Een reeks instructies die een computer kan uitvoeren
Byte Een reeks gegevens die wordt verwerkt als een enkele informatie-eenheid
Touchscreen Een beeldscherm dat ook dient als invoerapparaat dat kan worden gebruikt met een speciaal penapparaat of vingers.
Pixel Het kleinste afzonderlijke onderdeel van het beeld op een scherm
Debug Verwijst naar het lokaliseren en corrigeren van fouten in een computerprogrammacode
Platform De combinatie van een computer en een besturingssysteem
Java Java is een programmeertaal op hoog niveau die is ontwikkeld door Sun Microsystems.
Information Technology Het bestuderen of gebruiken van systemen (computers en telecommunicatie) voor het opslaan, ophalen en verzenden van informatie.
Integer Een geheel getal is een datum van een integraal gegevenstype, een gegevenstype dat een reeks wiskundige gehele getallen vertegenwoordigt
Social Network Een webpagina zoals Facebook of Twitter waar u verbinding kunt maken met vrienden en informatie kunt delen.
Notebook Computer Een extreem lichtgewicht personal computer
Capacity De hoeveelheid informatie die op een schijfstation kan worden opgeslagen
Kernel De kernel is een computerprogramma in de kern van het besturingssysteem van een computer met volledige controle over alles in het systeem.
Output Gegevens die door een computer zijn gegenereerd, worden output genoemd.
Search Engine Een computerprogramma dat documenten of bestanden of gegevens ophaalt uit een database
Subsystem Een systeem dat deel uitmaakt van een groter systeem
Table Een rangschikking van gegevens in rijen en kolommen, of mogelijk in een complexere structuur.
Ip Address Een numeriek label dat is toegewezen aan elk apparaat dat is aangesloten op een computernetwerk dat het internetprotocol gebruikt voor communicatie.
Client Elke computer die is aangesloten op een computernetwerk
Array Een indrukwekkend display of bereik van een bepaald type ding
Inbox Inbox is een opslagplaats in een e-mailtoepassing die inkomende berichten accepteert.
Input Device Invoerapparaat is een apparaat dat wordt gebruikt om gegevens en besturingssignalen te leveren aan een informatieverwerkingssysteem
Window Een venster is een grafisch besturingselement.
Cookie Een korte tekstregel die een website op de harde schijf van uw computer plaatst wanneer u de website bezoekt
ISP Een bedrijf dat particulieren en andere bedrijven toegang geeft tot internet
Privacy Rights Het recht om te worden beschermd tegen ongewenste of ongeoorloofde inbraken.
Spyware Computersoftware die informatie van de computer van een gebruiker verkrijgt zonder toestemming van de gebruiker
Virus Een klein, ongeautoriseerd programma dat een computer kan beschadigen
Cursor Cursor is een indicator die wordt gebruikt om de huidige positie voor gebruikersinteractie op een computermonitor weer te geven
Memory Een elektronisch opslagapparaat
Server Een computer die clientstations toegang geeft tot bestanden en printers als gedeelde bronnen voor een computernetwerk
Home Row Home-rij verwijst naar de rij toetsen op het toetsenbord waar de vingers rusten wanneer men niet typt
Disk Een schijf is een harde of slappe ronde, platte en magnetische plaat die informatie kan lezen en erop kan schrijven
Microphone Het deel van de computer waarin u spreekt wanneer u iets wilt opnemen of met een vriend wilt praten.
Memory Een geheugen is voor het tijdelijk opslaan van informatie terwijl een computer wordt gebruikt.
Switch On Om de computer te activeren wanneer je hem wilt gebruiken.
Software De programma's en andere bedieningsinformatie die door een computer wordt gebruikt
Program Uitvoerbare software die op een computer draait.
User Een persoon die een computer of netwerkdienst gebruikt
Megabyte Ongeveer 1.000.000 bytes.
Laptop Een computer die draagbaar is en geschikt voor gebruik op reis.
FAQ Een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen over een specifiek product of dienst
Surf Om informatie op internet te zoeken
Blog Een online tijdschrift waar mensen berichten plaatsen over hun ervaringen
Printer Een uitvoerapparaat dat een papieren papieren kopie van een computer maakt
Text Editor Een type computerprogramma dat platte tekst bewerkt.
User Interface De gebruikersinterface (UI) is de plaats waar mensen en machines met elkaar communiceren.
Clip Board Het is een buffer die sommige besturingssystemen bieden voor opslag en overdracht op korte termijn binnen en tussen applicatieprogramma's
Logic Een aspect van computerontwerp met betrekking tot de fundamentele operaties en structuren waarop alle computersystemen zijn gebouwd.
Network Een systeem van onderling verbonden elektronische componenten of circuits
Real-Time Een computer die vrijwel direct data of informatie kan verwerken
Workstation Een speciale computer ontworpen voor technische of wetenschappelijke toepassingen.
Trojan Horse Een type schadelijke code of software die er legitiem uitziet maar de controle over uw computer kan overnemen
Option Wordt gebruikt om speciale tekens te maken en als modifier voor andere opdrachtcodes
Toolbar Een grafisch bedieningselement waarop knoppen, pictogrammen, menu's of andere invoer- of uitvoerelementen op het scherm worden geplaatst.
Snapshot De status van een systeem op een bepaald moment.
Anti Virus Software Een programma dat virussen van een computer vindt en verwijdert
Zoom In And Zoom Out Om een ​​zoomlens scherp te stellen om een ​​kleiner beeld of een verder weg zicht te krijgen
Simulation De echte wereld vertegenwoordigen door een computerprogramma
Captcha Een CAPTCHA is een type challenge-response-test die wordt gebruikt in computers om te bepalen of de gebruiker al dan niet een mens is.
Login Verwijst naar het proces van toegang tot een beveiligd computersysteem of website.
Restore Een functie in Microsoft Windows waarmee de gebruiker de status van zijn computer kan herstellen
Supercomputer Een computer die presteert op of nabij de momenteel hoogste operationele snelheid voor computers
Keyword Bij het programmeren is een trefwoord een woord dat door een programma is gereserveerd omdat het woord een speciale betekenis heeft.
Alignment De delen van iets aanpassen ten opzichte van elkaar
Charger Een apparaat dat op een stopcontact wordt aangesloten en gelijkspanning levert aan een oplaadbare batterij.
Palmtop Een computer die klein genoeg is om op de palm van de hand te zitten
Flowchart Een stroomschema is een diagram dat een proces of operatie beschrijft
PDA Afkorting van "persoonlijke digitale assistent"
Scanner Apparatuur voor het converteren van papieren documenten naar elektronische documenten die door een computer kunnen worden gebruikt
Podcast Een digitaal audiobestand dat op internet beschikbaar is om te downloaden naar een computer of mobiel apparaat
Compress Compressie is de methode die computers gebruiken om bestanden kleiner te maken door het aantal bits te verminderen
Touch Aanraakscherm is een computerscherm dat ook een invoerapparaat is
Iteration Iteratie is de herhaling van een functie of proces in een computerprogramma.
Delete Verwijderen is computerterminologie voor verwijderen of wissen
Folder Een onderverdeling van de harde schijf van een computer waarin u bestanden kunt plaatsen
Shareware Software die gratis beschikbaar is en vaak informeel wordt verspreid voor evaluatie,
Cd Rom Een schijf voor het opslaan van computerinformatie.
Firewall Een beveiligingssysteem dat toegang tot een computer of netwerk verhindert
Save Om het document, het record of de afbeelding waaraan wordt gewerkt te kopiëren naar een opslagmedium
Virtual Memory Verwijst naar hardware die uw computer gebruikt om het besturingssysteem te laden en programma's uit te voeren.
Serial Port Aansluiting aan de achterkant van een pc voor het aansluiten van randapparatuur
Spam Ongewenste en ongevraagde "ongewenste" e-mail of irrelevante berichten op een nieuwsgroep of blog.
Notebook Een notebookcomputer, een laptopcomputer, een opvouwbare, draagbare computer.
Finder De Finder is de desktopinterface van Macintosh-computers
Spreadsheet Een document dat gegevens opslaat in een raster van horizontale rijen en verticale kolommen.
Joystick Een joystick is een cursorbesturingsapparaat dat wordt gebruikt in computerspellen en ondersteunende technologie
Dashboard Een dashboard is een soort gebruikersinterface die informatie aan de gebruiker presenteert
Firmware Bij computergebruik is firmware een specifieke klasse computersoftware die de besturing op laag niveau biedt voor de specifieke hardware van een apparaat.
Usb Flash Drive Een klein, extern apparaat voor het opslaan van gegevens, het wordt aangesloten via de USB-aansluiting.
Emoticon Een gezichtsuitdrukking weergegeven door een reeks tekens
Decompress Decompress verwijst naar het terugzetten van een compressiebestand naar zijn oorspronkelijke vorm
Hacker Een hacker is een persoon die computer-, netwerk- of andere vaardigheden gebruikt om een ​​technisch probleem op te lossen
Kilobyte Ongeveer 1.000 bytes.
Bandwidth Een reeks frequenties binnen een bepaalde band, in het bijzonder die gebruikt voor het verzenden van een signaal.
Menu Bar De horizontale strook met lijsten met beschikbare menu's voor een bepaald programma.
Bulletin Board System Een bulletin board-systeem of BBS is een computerserver met software waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met het systeem via een terminalprogramma.
Scroll Bar Een verticale of horizontale balk die zich uiterst rechts of onderaan een venster bevindt en waarmee u het weergavegebied van het venster kunt verplaatsen.
Programmer Een persoon die computerprogramma's schrijft.
Virtual Bij computergebruik is virtueel een digitaal gerepliceerde versie van iets echts.
Boot Bij computergebruik is opstarten het proces van het starten van een computer
Mouse Een computermuis is een in de hand gehouden aanwijsapparaat dat tweedimensionale bewegingen ten opzichte van een oppervlak detecteert
Reboot Bij computergebruik is rebooten het proces waarbij een lopend computersysteem opnieuw wordt opgestart.
Mirror Een mirror is een server die een exacte kopie van gegevens van een andere server levert.
Plug-In Computersoftware die nieuwe functies aan een hostprogramma toevoegt zonder het hostprogramma zelf te wijzigen
Feedback Het proces waarin uitvoer van een systeem wordt teruggestuurd naar invoer
Node Een knooppunt is een basiseenheid van een gegevensstructuur, zoals een gekoppelde lijst of boomgegevensstructuur
Boolean Een binaire variabele die een van de twee mogelijke waarden kan hebben, 0 (false) of 1 (true).
Import Breng gegevens over naar een database of document
Keyboard Een bord met toetsen dat samen met een muis dient als primair invoerapparaat voor een computer.
Plagiarism Plagiaat is het kopiëren van andermans werk en het publiceren als het uwe.
Bug Een (klein) defect of storing in een programma
App Een app is een soort software waarmee u specifieke taken kunt uitvoeren
Smartphone Een mobiele telefoon met geavanceerde functies die verder gaan dan alleen bellen en sms'en.
Cd-Rom CD-ROM staat voor Compact Disc Read Only Memory. Het functioneert als een compact disc die computergegevens opslaat.
Personal Computer Een kleine digitale computer op basis van een microprocessor en ontworpen om door één persoon tegelijk te worden gebruikt
Webcam Een digitale camera die is ontworpen om digitale foto's te maken en deze via internet te verzenden
Router Een box waarmee uw computer verbinding kan maken met internet.
Scroll Up And Down Om op en neer over de pagina te bewegen, zoals wanneer u een webpagina bekijkt.
Wires And Cables Lange dunne stukjes metaal die verschillende delen van de computer met elkaar verbinden.
Command Bij computergebruik is een opdracht een instructie voor een computerprogramma om een ​​specifieke taak uit te voeren.
Download Downloaden is het proces waarbij webpagina's, afbeeldingen en bestanden van een webserver worden opgehaald.
Bluetooth Een draadloze technologie die communicatie tussen computerapparaten mogelijk maakt.
Copy Het dupliceren van tekst, gegevens, bestanden of schijven, waarbij twee of meer van hetzelfde bestand of dezelfde gegevenssegmenten worden geproduceerd
Speakers Het deel van de computer dat het volume regelt.
Graphical User Interface Een gebruikersinterface op basis van afbeeldingen in plaats van tekst
Path De algemene vorm van de naam van een bestand of map geeft een unieke locatie in een bestandssysteem aan.
Home Page De openingspagina van een website
Fios Tt beschrijft het gebruik van glasvezelkabels om gegevens via lichtpulsen te verzenden.
Post Om een ​​foto of opmerking op een blog of sociaal netwerk te plaatsen.
Protocol Een set regels of procedures voor het verzenden van gegevens tussen elektronische apparaten
Offline Als een computer of ander apparaat niet is ingeschakeld of is verbonden met andere apparaten, wordt er gezegd dat het "offline" is
Keyboard Een computertoetsenbord is een invoerapparaat dat wordt gebruikt om tekens en functies in het computersysteem in te voeren door op knoppen of toetsen te drukken.
Online Verbonden met of klaar om gegevens te verzenden of te ontvangen met een computernetwerk
PC PC is een initialisme voor "personal computer". De IBM Personal Computer nam de aanduiding op in de modelnaam.
Link Een instructie die het ene deel van een programma met het andere verbindt
Baud Een datatransmissiesnelheid voor modems
Code De symbolische rangschikking van gegevens in een computerprogramma
Typeface Een set tekens met hetzelfde ontwerp
Font Een lettertype is de combinatie van lettertype en andere kwaliteiten, zoals grootte, toonhoogte en spatiëring
Wiki Een wiki is een website waarmee gebruikers inhoud op de site kunnen toevoegen en bijwerken met hun eigen webbrowser.
Applications Een softwareprogramma dat op uw computer draait
Computer Een elektronisch apparaat voor het opslaan en verwerken van gegevens
Netbook Een kleine computer in laptop- of notebookstijl die voornamelijk is ontworpen voor surfen op het web.
GUI Het verwijst naar de afbeeldingen op het scherm waarmee gebruikers met een muis kunnen klikken, slepen en neerzetten
Data Gedefinieerd als feiten of cijfers, of informatie die is opgeslagen in of gebruikt door een computer.
Piracy Een softwarepiraterij wordt gedefinieerd als het illegaal kopiëren van software, wat in strijd is met het auteursrecht.
Paste Een opdracht waarmee u gegevens van het klembord in een toepassing kunt invoegen
Mainframe Mainframe is een krachtige computer die wordt gebruikt voor grote informatieverwerkingsopdrachten.
JPG Een bestandstype voor afbeelding en een manier om een ​​afbeelding te comprimeren.
Queue Een lijst met taken die wachten op verwerking
Freeware Software die kosteloos wordt geleverd
Document Een computerdocument is een bestand dat is gemaakt door een softwaretoepassing
Social Networking Het internet gebruiken om een ​​virtuele gemeenschap te creëren door berichten, opmerkingen en andere informatie te delen.
Function Een functie is een blok georganiseerde, herbruikbare code die wordt gebruikt om een ​​enkele gerelateerde actie uit te voeren.
Wi Fi Een systeem om draadloos te communiceren via een netwerk
Hypertext Hypertext is tekst die wordt weergegeven op een computer of andere apparaten met verwijzingen naar andere tekst waartoe de lezer onmiddellijk toegang heeft.
Plug In Computersoftware die nieuwe functies aan een hostprogramma toevoegt zonder het hostprogramma zelf te wijzigen.
Password Een wachtwoord is een reeks tekens die wordt gebruikt om een ​​gebruiker op een computersysteem te verifiëren.
Flash Drive Een Flash Drive is een type draagbare USB-drive die gegevens opslaat en overdraagt.
NET NET is een Microsoft-webservicesstrategie om informatie, mensen, systemen en apparaten met elkaar te verbinden via software.
Security De bescherming van computersystemen en informatie tegen schade, diefstal en ongeoorloofd gebruik
Export Transfer uit een database of document
Buffer Een deel van RAM dat wordt gebruikt voor tijdelijke opslag van gegevens
Junk Mail Ongewenste e-mail is ongevraagde commerciële elektronische post
URL Een domeinnaam is onderdeel van een URL, namelijk (Uniform Resource Locator.)
Mouse Een computermuis is een in de hand gehouden aanwijsapparaat dat tweedimensionale bewegingen ten opzichte van een oppervlak detecteert.
Run Out Of Space Betekent dat noch applicatieprogramma's, noch het besturingssysteem niets meer kan opslaan.
Output Device Een uitvoerapparaat is elk hardwareapparaat dat wordt gebruikt om gegevens van een computer naar een ander apparaat of een andere gebruiker te verzenden.
Cloud Computing On-demand beschikbaarheid van computersysteembronnen, met name gegevensopslag en rekenkracht, zonder direct actief beheer door de gebruiker.
Browser Een webbrowser is een softwaretoepassing voor toegang tot informatie op het World Wide Web.
Binary Een binaire code vertegenwoordigt tekst, instructies voor computerprocessors of andere gegevens met behulp van een systeem met twee symbolen.
File Een set gerelateerde records bij elkaar gehouden
Screenshot Een schermafbeelding is een afbeelding van een computerdesktop die kan worden opgeslagen als een grafisch bestand.
Qwerty Keyboard Het standaard typemachinetoetsenbord
DVD Een dvd is een soort optische media die wordt gebruikt voor het opslaan van digitale gegevens.
Windows Een verzameling programma's die bekend staat als een besturingssysteem (OS) dat een pc bestuurt (personal computer)
Log Out Sluit de computer af
GPS GPS is een radionavigatiesysteem waarmee gebruikers over land, over zee en in de lucht hun exacte locatie kunnen bepalen.
XML Gebruikt om gegevens te beschrijven.
Hyperlink Een link van een hypertekstbestand naar een andere locatie of bestand
Directory Een lijst met de computerbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen
Runtime Wanneer een programma wordt uitgevoerd of uitvoerbaar is
Graphics Een afbeelding is een afbeelding of visuele weergave van een object
Web Host Een webhost of webhostingserviceprovider is een bedrijf dat de technologieën en services biedt die nodig zijn om de website of webpagina op internet te bekijken.
Bit Een beetje is het kleinste stukje informatie dat computers gebruiken.
Phishing Phishing is een cyberaanval waarbij verkapte e-mail als wapen wordt gebruikt.
Wireless Gebruikt om elk computernetwerk te beschrijven waar er geen fysieke bekabelde verbinding is tussen zender en ontvanger
Motherboard Moederbord dient als een enkel platform om alle onderdelen van een computer met elkaar te verbinden
Application Een op zichzelf staand programma of stuk software
Cache RAM-geheugen dat is gereserveerd als een gespecialiseerde bufferopslag
Enter Enter-toets is de klaviertoets die wordt ingedrukt om de computer aan te geven de gegevensregel of de zojuist getypte opdracht in te voeren.
Webmaster De webmaster is de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhouden van een website.
Data Computergegevens zijn informatie die wordt verwerkt of opgeslagen door een computer.
Desktop De primaire gebruikersinterface van een computer van waaruit gebruikers toegang hebben tot programma's, bestanden en mappen.
Unix Een krachtig multi-tasking, multi-user computerbesturingssysteem (OS).
RAM (RAM) is het belangrijkste geheugen dat wordt gebruikt terwijl de pc werkt, het is tijdelijk.
Web Page Een pagina op internet met informatie.
Cache Een verzameling items van hetzelfde type opgeslagen in een verborgen
Tablet Kleine, draagbare technologie waarmee u basisdingen kunt doen.
Bit Een maateenheid voor informatie
File Een specifiek computerrecord. Het kan gegevens bevatten zoals tekst of een programma
Domain Domeinnamen worden gebruikt in URL's om bepaalde webpagina's te identificeren.
Drag Als je iets van het ene deel van het scherm naar het andere wilt verplaatsen, moet je het verslepen.
Lurking Een term die wordt gebruikt om een ​​persoon te beschrijven die online berichten leest in een discussieforum
Spreadsheet Een spreadsheet is een computertoepassing voor organisatieanalyse en opslag van gegevens in tabelvorm.
Peripheral Elektronische apparatuur aangesloten via een kabel op een computer
Website Een computer die is verbonden met internet en die een reeks webpagina's op het World Wide Web onderhoudt
Trash Tijdelijke opslag voor bestanden die door de gebruiker zijn verwijderd in een bestandsbeheerder
Peripheral Een computerrandapparaat is elk extern apparaat dat invoer en uitvoer voor de computer levert.
Hardware Computerhardware is het fysieke onderdeel van een computer, zoals de behuizing, monitor, muis enz.
Cyberspace Een wereldwijd netwerk van computernetwerken
Streaming Streaming betekent in realtime naar muziek luisteren of video kijken, in plaats van een bestand naar uw computer te downloaden en het later te bekijken.
Desktop Het gebied van het scherm in grafische gebruikersinterfaces waartegen pictogrammen en vensters verschijnen
Computer Een programmeerbaar elektronisch apparaat voor het opslaan en verwerken van gegevens.
Virus Een computervirus is een type computerprogramma dat, wanneer het wordt uitgevoerd, zichzelf repliceert door andere computerprogramma's te wijzigen en zijn eigen code in te voegen.
Hard Drive Een harde schijf (HDD) is een elektromechanisch gegevensopslagapparaat dat magnetische opslag gebruikt om digitale gegevens op te slaan en op te halen.
Megabyte Een informatie-eenheid gelijk aan 1000 kilobytes
Bus Een bus is een subsysteem dat wordt gebruikt om computercomponenten met elkaar te verbinden en gegevens onderling uit te wisselen
USB Het verwijst naar het meest voorkomende type computerpoort dat wordt gebruikt om randapparatuur op computers aan te sluiten.
Storage Opslag is een proces waarbij digitale gegevens worden opgeslagen binnen een gegevensopslagapparaat door middel van computertechnologie.
Click Een klik is het eenmaal indrukken van een computermuisknop zonder de muis te bewegen.
Dynamic In computerterminologie betekent dynamisch meestal in staat tot actie en / of verandering, terwijl statisch vast staat.
Screen Het deel van een computer waar tekst en afbeeldingen verschijnen.
Gigabyte Ongeveer 1.000.000.000 bytes.
Programming Language Een taal die is ontworpen voor het programmeren van computers
Dot Matrix Een puntmatrix is ​​een 2D-matrix van punten die afbeeldingen, symbolen of tekens kunnen vertegenwoordigen
Graphics Card De apparatuur in een computer die het beeld op het scherm maakt
Bookmark Een bladwijzer is een opgeslagen snelkoppeling die uw browser naar een specifieke webpagina leidt
Operating System De software die communiceert met de hardware en waarmee andere programma's kunnen worden uitgevoerd.
Web Een systeem van internetservers dat speciaal opgemaakte documenten ondersteunt.
Syntax Verwijst naar de spelling en grammatica van een programmeertaal
Comment On Om een ​​antwoord te schrijven op iets dat je op een blog of sociaal netwerk ziet.
CPU Het is een belangrijk onderdeel van een computer die alle andere onderdelen bestuurt
Tag Een generieke term voor een taalelementbeschrijving
Email E-mailberichten die van de ene computer naar de andere worden verzonden.
Parallel Port Een aansluiting aan de achterkant van een computer voor het aansluiten van externe apparatuur
Browser Een browser is een programma zoals Firefox of Internet Explorer ..
Bug Een bug verwijst naar een fout in elk computerprogramma of een hardwaresysteem.
Application In wezen is elk programma dat u op uw computer gebruikt een stuk toepassingssoftware.
Laser Printer Een laserprinter is een printer die een gerichte straal of licht gebruikt om tekst en afbeeldingen op papier over te brengen.
Clip Art Illustraties is een verzameling afbeeldingen of afbeeldingen die in een document of een ander programma kunnen worden geïmporteerd.
Pixel Het verwijst naar de kleine puntjes waaruit de afbeeldingen op een computerscherm bestaan.
Flash Memory Type computergeheugen dat elektrisch kan worden gewist en geprogrammeerd.
Intranet Een intranet is een computernetwerk waar informatie wordt gedeeld.
Linux Een open source besturingssysteem dat de wereld van personal computers naar servers naar mobiele apparaten en meer voorziet.
Qwerty Toetsenbordontwerp voor alfabetten in Latijns schrift
Digitize Een formaat dat kan worden gelezen of verwerkt door computers
Ipad Een tabletcomputer gemaakt door Apple.
DOC De bestandsextensie voor een Microsoft Word-document.
Broadband Dit verwijst naar snelle gegevensoverdracht waarbij een enkele kabel een grote hoeveelheid gegevens tegelijk kan vervoeren.
DNS Een DNS (Domain Name Service) werkt als een telefoonboek voor internetadressen.
Encryption De activiteit van het omzetten van gegevens of informatie in code
Type Om informatie in te voeren via het toetsenbord.
Monitor Een apparaat dat signalen opvangt en weergeeft
Symbol Een willekeurig teken met een conventionele betekenis
KB, MB, GB Kilobytes, megabytes, gigabytes. Wordt over het algemeen gebruikt om computergeheugen en opslag te meten.
Exabyte De exabyte is een veelvoud van de eenheidsbyte voor digitale informatie.
Field Een set tekens met een informatie-eenheid
Backup Een kopie van een bestand of map op een afzonderlijk opslagapparaat
Dot Een punt is een enkele pixel op een matrixscherm
Computer Program Een computerprogramma is een verzameling instructies die door een computer kan worden uitgevoerd om een ​​specifieke taak uit te voeren
Configure Instellen voor een bepaald doel
Icon Een kleine afbeelding of afbeelding op een computerscherm dat symbool staat voor mappen, programma's enz
Cell Elk klein compartiment
Mac (Macintosh) Verwijst naar het specifieke besturingssysteem op die lijn van computers zoals ontwikkeld door de Apple Corporation.
Shift Key Een modificatietoets op een toetsenbord, gebruikt om hoofdletters en andere alternatieve "bovenste" karakters te typen.
Justify Justfy betekent dat tekst gelijkmatig wordt uitgelijnd tussen de linker- en rechtermarge.
ROM Geheugen dat niet kan worden gewijzigd door een programma of gebruiker
Media Verwijst naar verschillende soorten opties voor gegevensopslag.
Algorithm Een algoritme is een set instructies die is ontworpen om een ​​specifieke taak uit te voeren.
DOS DOS (Disk Operating System) zijn eenvoudige besturingssystemen voor tekstopdrachten
Worm Een type schadelijke software dat kopieën van zichzelf van computer naar computer verspreidt
Smart Phone Een smartphone is een mobiele telefoon met geavanceerde functionaliteit die verder gaat dan bellen en sms'en.
Widget Een element van een grafische gebruikersinterface (GUI) die informatie weergeeft of een specifieke manier biedt
Modem Modem is een hardwareapparaat dat gegevens converteert naar een formaat dat geschikt is voor een transmissiemedium
Floppy Drive Het apparaat dat werd gebruikt om een ​​diskette uit te voeren
PDF PDF staat voor "portable document format". In wezen wordt de indeling gebruikt wanneer u bestanden moet opslaan die niet kunnen worden gewijzigd
FAQ Een lijst met veelgestelde vragen (over een bepaald onderwerp) samen met hun antwoorden
Portal Verwijst naar een website of service die een breed scala aan bronnen en services biedt
Multimedia Een computersysteem dat kan creëren, importeren, integreren, opslaan, ophalen, bewerken en verwijderen
Compile Een compiler is een computerprogramma dat computercode vertaalt die in de ene programmeertaal is geschreven in een andere taal
Webinar Een seminar via internet.
Pop-Up Een type venster dat wordt geopend zonder dat de gebruiker "Nieuw venster" selecteert in een programma
ZIP Een archiefbestandsformaat dat verliesloze datacompressie ondersteunt.
Cybercrime Cybercriminaliteit is een misdaad die wordt gepleegd door een computer en netwerk.
Hotspot Een locatie waar gebruikers met hun draadloze adapters verbinding kunnen maken met een netwerk of internet.
Mhz Megahertz. Dit beschrijft de snelheid van computerapparatuur.
Social Networking Een sociaal netwerk is een website die mensen bij elkaar brengt om te praten, ideeën en interesses te delen of nieuwe vrienden te maken.
Javascript Een programmeertaal ontworpen door Sun Microsystems
Battery Het deel van de computer dat elektriciteit opslaat en stroom levert.
Undo Een commando in veel computerprogramma's. Het wist de laatste wijziging die in het document is aangebracht en zet het terug naar een oudere staat
Copyright Copyright is een wettelijk middel om het werk van een auteur te beschermen.
Script Een lijst met opdrachten die worden uitgevoerd door een bepaald programma of een script-engine
Frame Een frame is een digitale datatransmissie-eenheid in computernetwerken en telecommunicatie
Operating System (Os) De basissoftware die een computer beheert
Page Een pagina is een aaneengesloten blok virtueel geheugen van vaste lengte, beschreven door een enkele vermelding in de paginatabel.
Scan Om foto's en documenten op de computer te zetten met een scanner.
Spam Ongewenste e-mail
Website Een verzameling webpagina's.
Modem Een apparaat dat wordt gebruikt om computers via een telefoonlijn aan te sluiten
Key Word Een belangrijk woord dat wordt gebruikt bij indexeren of catalogiseren
Settings Als je iets op de computer wilt veranderen, moet je naar de instellingen gaan.
Operating System Software die de uitvoering van computerprogramma's regelt en mogelijk verschillende services biedt
Terabyte Scannen is een term die het proces van het digitaliseren van een afbeelding beschrijft, zodat deze op een computer kan worden opgeslagen of gewijzigd.
Development Het verwijst naar een reeks computerwetenschappelijke activiteiten die zijn gewijd aan het proces van het maken, ontwerpen, implementeren en ondersteunen van software.
Blog (Web Blog) Het verwijst naar een lijst met journaalboekingen die op een webpagina zijn geplaatst.
Template Een model of standaard voor het maken van vergelijkingen
Analog Een output hebben die evenredig is met de input
Error Message Wanneer u op de verkeerde knop drukt, stuurt de computer u soms een foutmelding.
Boot Bij computergebruik is opstarten het proces van het starten van een computer.
Webcam Een videocamera die wordt gebruikt om streaming of stilstaande video via internet uit te zenden.
HTML Het is de computertaal waarin webpagina's zijn geschreven.
Hardware De fysieke onderdelen van een computer en alle gerelateerde apparaten.
Process Verwijst naar een reeks instructies die momenteel wordt verwerkt door de computerprocessor
Scroll Scroll gebruikt om opeenvolgende regels met gegevens op het weergavescherm weer te geven.
Resolution Het aantal dots of pixels per inch of centimeter dat is gebruikt om het schermbeeld te creëren
Hard Disk De belangrijkste schijf in een computer die wordt gebruikt voor het opslaan van programma's en informatie.
Shell Een gebruikersinterface voor toegang tot de services van een besturingssysteem.
Folder Een map is een opslagruimte waar veel bestanden in groepen kunnen worden geplaatst en de computer kunnen organiseren.
Mouse Pad Een muismat is een oppervlak voor het plaatsen en verplaatsen van een computermuis.
Usb Stick Een kleine tool die u kunt gebruiken om uw documenten op te slaan.
Encrypt Gegevenscodering zet gegevens om in een andere vorm of code, zodat alleen mensen met toegang tot een geheime sleutel of wachtwoord deze kunnen lezen.
Database Een georganiseerde verzameling gerelateerde informatie
PC Card Bij computergebruik is PC Card een configuratie voor computer-parallelle communicatie perifere interface, ontworpen voor laptopcomputers.
Driver Een stuurprogramma is een softwarecomponent waarmee het besturingssysteem en een apparaat met elkaar kunnen communiceren.
Teminal Een elektronisch of elektromechanisch hardwareapparaat
Upload Uploaden betekent dat gegevens van uw computer naar internet worden verzonden.
Software Software is een programma waarmee een computer een specifieke taak kan uitvoeren.
Key Een toets is een van de knoppen van het toetsenbord
Resolution Verwijst naar de scherpte en helderheid van een afbeelding
Kindle De Kindle is een draagbare e-reader ontwikkeld door Amazon
Username Een naam die op unieke wijze iemand op een computersysteem identificeert
OCR Met OCR kan een pc een gescande afbeelding lezen en converteren naar daadwerkelijke belettering.
Unplug Om uw computer los te koppelen van een stroombron.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers