English to Estonian Computer Words | Arvuti sõnavara

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Estonian speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Estonian language.

Computer Words Meaning in Estonian Language
Interface Liides on jagatud piir, mille kaudu arvutisüsteemi kaks või enam eraldi komponenti vahetavad teavet.
Malware Pahavara on arvutiprogrammid, mis on loodud arvutite sissetungimiseks ja kahjustamiseks ilma kasutaja nõusolekuta
Blogger Blogija on inimene, kes kirjutab veebipäevikusse sisu.
Caps Lock Caps Lock on arvuti klaviatuuri nupp, mis põhjustab kõigi ladina ja kirillitsa põhiste skriptide tähtede tekke suurtähtedega.
Utility Väike programm, mis lisab opsüsteemi pakutavatele võimalustele
Gigabyte Teabeühik on võrdne 1000 megabaidiga
Hacking Häkkimine on kõikehõlmav termin arvuti väärkasutamiseks, et rikkuda mõne muu arvutisüsteemi turvalisus andmete varastamiseks.
Byte 8 binaarsest bitist koosnev seeria, mis digitaalselt tähistab arvutis ühte tähemärki.
Ebook e-raamat on lühike sõna "elektrooniline raamat". See on digitaalne väljaanne, mida saab lugeda arvutis, e-lugeris või muus elektroonilises seadmes.
Double Click Topeltklõps on arvuti hiirenupu kaks korda kiire vajutamine ilma hiirt liigutamata.
Wi-Fi Wi-Fi tähendab, et saate võrgule juurde pääseda või sellega ühenduse luua raadiolainete abil, ilma et peaksite juhtmeid kasutama.
Root juur viitab failisüsteemi tipptasemel kataloogile.
Version Versiooninumber on ainulaadne numbrijada, mis identifitseerib arvuti arengutaseme
External Storage Andmesalvestusseade, mis ei ole arvuti põhimälu
Filename Extension Failinime laiend on identifikaator, mis on määratud sufiksina arvutifaili nimele.
TFT Teatud tüüpi kvaliteetne ekraan sülearvutitele
MP3 Populaarne tihendatud failivorming digitaalse muusika allalaadimiseks.
Icon Andmetöötluses on ikoon piktogramm või ideogramm, mis kuvatakse arvutiekraanil, et aidata kasutajal arvutisüsteemis navigeerida.
World Wide Web Web on ühendatud Interneti kaudu juurdepääsetavate avalike veebisaitide süsteem.
Log In Viitab turvalisele arvutisüsteemile või veebisaidile juurdepääsu protsessile.
Word Processor Rakendus, mis pakub kasutajale teksti kirjutamiseks, redigeerimiseks ja vormindamiseks ning printerisse saatmiseks vajalikke tööriistu
Macintosh Macintosh on Apple'i välja töötatud laua- ja sülearvutite rida.
Program Juhiste jada, mida arvuti saab täita
Byte Andmejada, mida töödeldakse ühe teabeühikuna
Touchscreen Ekraan, mis toimib ka sisendseadmena ja mida saab kasutada spetsiaalse pliiatsi seadme või sõrmedega.
Pixel Ekraanil oleva pildi väikseim diskreetkomponent
Debug Viitab arvutiprogrammi koodi vigade leidmisele ja parandamisele
Platform Arvuti ja opsüsteemi kombinatsioon
Java Java on Sun Microsystems välja töötatud kõrgetasemeline programmeerimiskeel.
Information Technology Süsteemide (arvutid ja telekommunikatsioon) uurimine või kasutamine teabe salvestamiseks, otsimiseks ja saatmiseks.
Integer Täisarv on integraalse andmetüübi datum, andmetüüp, mis tähistab mõnda matemaatiliste täisarvude vahemikku
Social Network Veebileht, näiteks Facebook või Twitter, kus saate sõpradega ühenduse luua ja teavet jagada.
Notebook Computer Äärmiselt kerge personaalarvuti
Capacity Kettale salvestatava teabe hulk
Kernel Kernel on arvuti opsüsteemi keskmes olev arvutiprogramm, millel on täielik kontroll süsteemi kõigi üle.
Output Arvuti genereeritud andmeid nimetatakse väljundiks.
Search Engine Arvutiprogramm, mis hangib andmebaasist dokumente või faile või andmeid
Subsystem Süsteem, mis on osa suuremast süsteemist
Table Andmete paigutus ridade ja veergudena või võib-olla keerukamas struktuuris.
Ip Address Numbrimärk, mis on määratud igale arvutivõrku ühendatud seadmele, mis kasutab suhtluseks Interneti-protokolli.
Client Iga arvuti, mis on ühendatud arvutivõrguga
Array Muljetavaldav ekraan või vahemik konkreetset tüüpi asju
Inbox Saabunud postkast on e-posti rakenduses olev hoidla, mis võtab vastu sissetulevaid sõnumeid.
Input Device Sisendseade on seade, mida kasutatakse andmetöötlussüsteemi andmete edastamiseks ja signaalide juhtimiseks
Window Aken on graafiline juhtelement.
Cookie Lühike tekstirida, mille veebisait teie veebisaidile sisenemisel teie arvuti kõvakettale paneb
ISP Ettevõte, mis pakub eraisikutele ja teistele ettevõtetele juurdepääsu Internetile
Privacy Rights Õigus olla kaitstud soovimatu või mitteaktsioneeritava sissetungimise eest.
Spyware Tarkvara, mis hangib teavet kasutaja arvutist ilma kasutaja nõusolekuta
Virus Väike volitamata programm, mis võib arvutit kahjustada
Cursor Kursor on indikaator, mida kasutatakse kasutaja suhtluse hetkeseisu kuvamiseks arvutimonitoril
Memory Elektrooniline salvestusseade
Server Arvuti, mis pakub kliendijaamadele juurdepääsu failidele ja printeritele arvutivõrgu jagatud ressurssidena
Home Row Kodurida viitab klaviatuuri klahvireale, kus sõrmed puhkavad, kui üks ei kirjuta
Disk Ketas on kõva või diskett ümmargune, tasane ja magnetiline taldrik, mida on võimalik sellest lugeda ja sinna kirjutada
Microphone See arvuti osa, millest räägite, kui soovite midagi lindistada või sõbraga vestelda.
Memory Mälu on teabe ajutiseks salvestamiseks arvuti kasutamise ajal.
Switch On Arvuti aktiveerimiseks, kui soovite seda kasutada.
Software Programmid ja muu arvuti kasutatav tööteave
Program Käivitatav tarkvara, mis töötab arvutis.
User Isik, kes kasutab arvuti- või võrguteenust
Megabyte Ligikaudu 1 000 000 baiti.
Laptop Kaasaskantav ja reisimiseks kasutamiseks sobiv arvuti.
FAQ Vastuste loetelu konkreetse toote või teenuse tavapärastele küsimustele
Surf Internetist teavet otsida
Blog Veebipäevik, kus inimesed postitavad oma kogemusi
Printer Väljundseade, mis toodab arvutist paberkandjal paberkoopia
Text Editor Tüüp arvutiprogrammi, mis redigeerib lihtteksti.
User Interface Kasutajaliides (UI) on koht, kus inimesed ja masinad suhtlevad.
Clip Board See on puhver, mida mõned opsüsteemid pakuvad lühiajaliseks säilitamiseks ja ülekandmiseks rakendusprogrammides ja nende vahel
Logic Arvutikujunduse aspekt, mis hõlmab põhilisi toiminguid ja struktuure, millele kõik arvutisüsteemid on üles ehitatud.
Network Ühendatud elektrooniliste komponentide või vooluahelate süsteem
Real-Time Arvuti, mis saab andmeid või teavet töödelda peaaegu kohe
Workstation Spetsiaalne arvuti, mis on loodud tehniliseks või teaduslikuks rakenduseks.
Trojan Horse Pahatahtliku koodi või tarkvara tüüp, mis tundub õigustatud, kuid võib võtta teie arvuti üle kontrolli
Option Kasutatakse erimärkide loomiseks ja muude käsukoodide modifikaatorina
Toolbar Graafiline juhtelement, millele paigutatakse ekraaninupud, ikoonid, menüüd või muud sisend- või väljundielemendid.
Snapshot Süsteemi seisund konkreetsel ajahetkel.
Anti Virus Software Programm, mis otsib ja eemaldab arvutist viirused
Zoom In And Zoom Out Suumi objektiivi teravustamiseks väiksema pildi või kaugema pildi saamiseks
Simulation Reaalse maailma esindamine arvutiprogrammi abil
Captcha CAPTCHA on teatud tüüpi väljakutsetele reageerimise test, mida kasutatakse arvutamisel, et teha kindlaks, kas kasutaja on inimene või mitte.
Login Viitab turvalisele arvutisüsteemile või veebisaidile juurdepääsu protsessile.
Restore Microsoft Windowsi funktsioon, mis võimaldab kasutajal oma arvuti oleku taastada
Supercomputer Arvuti, mis töötab praegu arvutite suurima töökiirusega või selle lähedal
Keyword Programmeerimisel on märksõna sõna, mille programm reserveerib, kuna sellel sõnal on eriline tähendus.
Alignment Millegi osade reguleerimine üksteise suhtes
Charger Seade, mis ühendatakse vahelduvvoolu pistikupessa ja edastab laetava aku alalispinge.
Palmtop Arvuti, mis on piisavalt väike, et peopesal istuda
Flowchart Voodiagramm on diagramm, mis kirjeldab protsessi või toimingut
PDA Lühend "isiklik digitaalassistent"
Scanner Seadmed paberdokumentide teisendamiseks elektroonilisteks dokumentideks, mida arvuti saab kasutada
Podcast Digitaalne helifail, mis on Internetis kättesaadav arvutisse või mobiilseadmesse allalaadimiseks
Compress Tihendamine on meetod, mida arvutid kasutavad failide väiksemaks muutmiseks, vähendades bittide arvu
Touch Puuteekraan on arvuti ekraan, mis on ka sisendseade
Iteration Itereerimine on funktsiooni või protsessi kordamine arvutiprogrammis.
Delete Kustutamine on arvutiterminal eemaldamiseks või kustutamiseks
Folder Arvuti kõvaketta alajaotus, kuhu saate faile panna
Shareware Tarkvara, mis on tasuta saadaval ja mida hinnatakse sageli mitteametlikult,
Cd Rom Ketas arvutiteabe salvestamiseks.
Firewall Turvasüsteem, mis takistab juurdepääsu arvutile või võrgule
Save Töödeldud dokumendi, salvestise või pildi kopeerimine andmekandjale
Virtual Memory Viitab riistvarale, mida teie arvuti kasutab opsüsteemi laadimiseks ja programmide käivitamiseks.
Serial Port Pistik arvuti tagaküljel lisaseadmete ühendamiseks
Spam Soovimatud ja soovimatud rämpspostitused või ebaolulised postitused uudistegruppi või ajaveebisse.
Notebook Sülearvuti, sülearvuti, kokkupandav kaasaskantav arvuti.
Finder Finder on Macintoshi arvutite töölaualiides
Spreadsheet Dokument, mis salvestab andmeid horisontaalsete ridade ja vertikaalsete veergude ruudustikus.
Joystick Juhthoob on kursori juhtimisseade, mida kasutatakse arvutimängudes ja abitehnoloogias
Dashboard Armatuurlaud on teatud tüüpi kasutajaliides, mis kasutajale teavet edastab
Firmware Arvutites on püsivara spetsiifiline arvutitarkvara klass, mis tagab seadme konkreetse riistvara madala taseme juhtimise.
Usb Flash Drive Väike väline seade andmete salvestamiseks, see ühendatakse USB-pesa kaudu.
Emoticon Näoilme, mida tähistab tähemärkide jada
Decompress Lahtipakkimine tähendab tihendusfaili laiendamist tagasi algsesse vormi
Hacker Häkker on üksikisik, kes kasutab arvuti, võrkude loomise või muid oskusi tehnilise probleemi lahendamiseks
Kilobyte Ligikaudu 1000 baiti.
Bandwidth Sageduste vahemik konkreetses sagedusalas, eriti signaali edastamiseks kasutatav sagedusvahemik.
Menu Bar Horisontaalne riba, mis sisaldab teatud programmi jaoks saadaolevate menüüde loendeid.
Bulletin Board System Teadetetahvlisüsteem ehk BBS on arvutiserver, kus töötab tarkvara, mis võimaldab kasutajatel terminaliga programmi abil süsteemiga ühenduse luua.
Scroll Bar Vertikaalne või horisontaalne riba, mis asub tavaliselt akna paremas servas või allosas ja mis võimaldab teil akna vaateala teisaldada.
Programmer Inimene, kes kirjutab arvutiprogramme.
Virtual Arvestuses on virtuaalne reaalselt digitaalselt kopeeritud versioon.
Boot Arvutites on alglaadimine arvuti käivitamise protsess
Mouse Arvutihiir on käeshoitav osutusseade, mis tuvastab pinna suhtes kahemõõtmelise liikumise
Reboot Arvutites on taaskäivitamine protsess, mille käigus taaskäivitatakse töötav arvutisüsteem.
Mirror Peegel on server, mis pakub teisest serverist pärinevate andmete täpset koopiat.
Plug-In Tarkvara, mis lisab hostprogrammile uusi funktsioone, muutmata hostprogrammi ennast
Feedback Protsess, mille käigus süsteemi väljund tagastatakse sisendisse
Node Sõlm on andmestruktuuri põhiosa, näiteks lingitud loendi või puu andmete struktuur
Boolean Binaarne muutuja, millel võib olla üks kahest võimalikust väärtusest, 0 (vale) või 1 (tõene).
Import Andmete ülekandmine andmebaasi või dokumenti
Keyboard Klahvidest valmistatud tahvel, mis koos hiirega on arvuti peamine sisendseade.
Plagiarism Plagiaat on kellegi teise töö kopeerimine ja enda omaks avaldamine.
Bug Programmi (väike) defekt või tõrge
App Rakendus on tarkvara tüüp, mis võimaldab teil täita konkreetseid ülesandeid
Smartphone Täiustatud funktsioonidega mobiiltelefon lisaks telefonikõnede tegemisele ja tekstsõnumite (SMS) saatmisele.
Cd-Rom CD-ROM tähistab kompaktse plaadi lugemismälu. See toimib kui kompaktplaat, mis salvestab arvuti andmeid.
Personal Computer Väike digitaalarvuti, mis põhineb mikroprotsessoril ja on mõeldud kasutamiseks ühele inimesele korraga
Webcam Digitaalkaamera, mis on loodud digitaalfotode tegemiseks ja Interneti kaudu edastamiseks
Router Kast, mis laseb teie arvutil Interneti-ühenduse luua.
Scroll Up And Down Lehel üles ja alla liikumiseks, näiteks veebilehe vaatamise ajal.
Wires And Cables Pikad õhukesed metallitükid, mis ühendavad arvuti erinevaid osi.
Command Arvutamisel on käsk käsk arvutiprogrammile konkreetse ülesande täitmiseks.
Download Allalaadimine on veebilehtede, piltide ja failide hankimine veebiserverist.
Bluetooth Traadita tehnoloogia, mis võimaldab arvutiseadmete vahelist suhtlust.
Copy Teksti, andmete, failide või ketaste dubleerimine, mis tekitavad kaks või enam sama faili või andmesektsiooni
Speakers See arvuti osa, mis reguleerib helitugevust.
Graphical User Interface Teksti asemel graafikal põhinev kasutajaliides
Path Faili või kataloogi nime üldvorm määrab kordumatu asukoha failisüsteemis.
Home Page Veebisaidi avaleht
Fios Tt kirjeldab fiiberoptiliste kaablite kasutamist andmete edastamiseks valguse impulsside kaudu.
Post Pildi või kommentaari lisamiseks blogisse või suhtlusvõrku.
Protocol Reeglite või protseduuride kogum andmete elektrooniliseks edastamiseks
Offline Kui arvutit või muud seadet ei lülitata sisse ega ühendata teiste seadmetega, öeldakse, et see on "võrguühenduseta
Keyboard Arvuti klaviatuur on sisendseade, mida kasutatakse märkide ja funktsioonide sisestamiseks arvutisüsteemi nuppude või klahvide abil.
Online Arvutivõrguga ühendatud või andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks valmis
PC PC on algustäht "personaalarvuti" jaoks. IBM personaalarvuti lülitas selle mudeli nimesse.
Link Juhend programmi ühe osa ühendamiseks teisega
Baud Modemite andmeedastuskiirus
Code Andmete sümboolne paigutus arvutiprogrammis
Typeface Sama kujundusega märkide komplekt
Font Font on kirjatüübi ja muude omaduste, nagu suurus, samm ja vahed, kombinatsioon
Wiki Wiki on veebisait, mis võimaldab kasutajatel saidi sisu oma veebibrauseri abil lisada ja värskendada.
Applications Tarkvaraprogramm, mis töötab teie arvutis
Computer Elektrooniline seade andmete salvestamiseks ja töötlemiseks
Netbook Väike sülearvuti või sülearvuti stiilis arvuti, mis on mõeldud peamiselt veebis surfamiseks.
GUI See viitab ekraanil olevale graafikale, mis võimaldab kasutajatel hiirega klõpsata, lohistada
Data Määratletakse kui faktid või arvud või teave, mida salvestatakse arvutis või kasutatakse arvutis.
Piracy Tarkvarapiraatluse all mõistetakse ebaseaduslikku tarkvara kopeerimist, mis rikub autoriõigusi.
Paste Käsk, mis võimaldab sisestada lõikelauale rakendusse andmeid
Mainframe Suurarvuti on võimas arvuti, mida kasutatakse suurte infotöötlustööde jaoks.
JPG Kujutise failitüüp ja pildi tihendamise viis.
Queue Töötlemist ootavate tööde loetelu
Freeware Tarkvara, mida pakutakse tasuta
Document Arvutidokument on tarkvararakenduse loodud fail
Social Networking Interneti kasutamine virtuaalse kogukonna loomiseks sõnumite, kommentaaride ja muu teabe jagamise kaudu.
Function Funktsioon on korraldatud korduvkasutatava koodi plokk, mida kasutatakse ühe seotud toimingu teostamiseks.
Wi Fi Süsteem traadita ühenduse pidamiseks võrgu kaudu
Hypertext Hüpertekst on arvutis või muudes seadmetes kuvatav tekst koos viidetega muule tekstile, millele lugejal on viivitamatu juurdepääs.
Plug In Arvutitarkvara, mis lisab hostprogrammile uusi funktsioone, muutmata hostprogrammi ennast.
Password Parool on tähemärkide jada, mida kasutatakse arvutisüsteemi kasutaja autentimiseks.
Flash Drive Flash-draiv on kaasaskantava USB-draivi tüüp, mis salvestab ja edastab andmeid.
NET NET on Microsofti veebiteenuste strateegia teabe, inimeste, süsteemide ja seadmete ühendamiseks tarkvara kaudu.
Security Arvutisüsteemide ja teabe kaitse kahjustamise, varguse ja loata kasutamise eest
Export Andmebaasist või dokumendist väljakandmine
Buffer RAM-i osa, mida kasutatakse andmete ajutiseks säilitamiseks
Junk Mail Rämpspost on tellimata äriline elektrooniline post
URL Domeeninimi on osa URL-ist, mis on (Uniform Resource Locator.)
Mouse Arvutihiir on käeshoitav osutusseade, mis tuvastab pinna suhtes kahemõõtmelise liikumise.
Run Out Of Space Tähendab, et ei rakendusprogrammid ega operatsioonisüsteem ei päästa enam midagi.
Output Device Väljundseade on mis tahes riistvaraseade, mida kasutatakse andmete edastamiseks arvutist teise seadmesse või kasutajale.
Cloud Computing Arvutisüsteemi ressursside, eriti andmesalvestus- ja arvutusvõimsuse nõudmisel saadavus ilma kasutaja otsese aktiivse haldamiseta.
Browser Veebibrauser on tarkvararakendus, mis võimaldab juurdepääsu Internetile.
Binary Binaarkood tähistab teksti, arvutiprotsessori juhiseid või muid andmeid, kasutades kahesümbolist süsteemi.
File Koos hoitavate seotud dokumentide komplekt
Screenshot Ekraanipilt on arvuti töölaua pilt, mida saab salvestada graafikafailina.
Qwerty Keyboard Tavaline kirjutusmasina klaviatuur
DVD DVD on optiliste andmekandjate tüüp, mida kasutatakse digitaalsete andmete salvestamiseks.
Windows Programmide kogum, mida nimetatakse operatsioonisüsteemiks (OS) ja mis juhib arvutit (personaalarvuti)
Log Out Väljuge arvutist
GPS GPS on raadionavigatsioonisüsteem, mis võimaldab maismaa-, mere- ja õhutranspordi kasutajatel määrata oma täpse asukoha.
XML Kasutatakse andmete kirjeldamiseks.
Hyperlink Link hüpertekstifailist teise asukohta või faili
Directory Mällu salvestatud arvutifailide loetelu
Runtime Kui programm töötab või on käivitatav
Graphics Graafika on objekti pilt või visuaalne esitus
Web Host Veebimajutaja ehk veebimajutusteenuse pakkuja on ettevõte, mis pakub veebisaidi või veebilehe Internetis vaatamiseks vajalikke tehnoloogiaid ja teenuseid.
Bit Natuke on väikseim teave, mida arvutid kasutavad.
Phishing Andmepüük on küberrünnak, mis kasutab relvana varjatud e-posti.
Wireless Kasutatakse mis tahes arvutivõrgu kirjeldamiseks, kus saatja ja vastuvõtja vahel puudub füüsiline traadiga ühendus
Motherboard Emaplaat toimib ühe platvormina, et ühendada kõik arvuti osad omavahel
Application Autonoomne programm või tarkvaraosa
Cache Spetsiaalse puhversalvestusena eraldatud RAM-mälu
Enter Sisestusklahv on klaviatuuri klahv, mida vajutatakse arvuti signaalimiseks andmesarja või äsja trükitud käsu sisestamiseks.
Webmaster Veebisaidi haldaja on veebisaidi haldaja.
Data Arvutiandmed on arvuti töödeldav või salvestatud teave.
Desktop Selle arvuti peamine kasutajaliides, kust kasutajad saavad juurde pääseda programmidele, failidele ja kaustadele.
Unix Võimas mitme ülesandega mitme kasutajaga arvuti opsüsteem (OS).
RAM (RAM) on põhimälu, mida arvuti töö ajal kasutatakse, see on ajutine.
Web Page Internetis olev leht, mis näitab teavet.
Cache Sama tüüpi esemete kogu, mis on peidetud peidetud
Tablet Väike kaasaskantav tehnoloogia, mis võimaldab teil teha põhilisi asju.
Bit Teabe mõõtühik
File Konkreetne arvutikirje. See võib sisaldada andmeid, näiteks teksti või programmi
Domain Domeeninimesid kasutatakse URL-ides konkreetsete veebilehtede tuvastamiseks.
Drag Kui soovite midagi ekraani ühest osast teise teisaldada, peate selle lohistama.
Lurking Mõiste, mida kasutatakse üksikisiku kirjeldamiseks, kes loeb vestlusfoorumis veebisõnumeid
Spreadsheet Arvutustabel on arvutirakendus organisatsiooni analüüsiks ja andmete tabelina salvestamiseks.
Peripheral Elektroonilised seadmed, mis on ühendatud kaabli abil arvutiga
Website Interneti-ühendusega arvuti, mis haldab veebisaitide sarja
Trash Ajutine salvestamine failidele, mille kasutaja on failihalduris kustutanud
Peripheral Arvuti välisseade on mis tahes väline seade, mis pakub arvuti sisendit ja väljundit.
Hardware Arvutiriistvara on arvuti füüsilised osad, näiteks korpus, monitor, hiir jne.
Cyberspace Ülemaailmne arvutivõrkude võrk
Streaming Voogesitus tähendab muusika kuulamist või video vaatamist reaalajas, selle asemel, et fail arvutisse alla laadida ja seda hiljem vaadata.
Desktop Ekraani ala graafilistes kasutajaliidestes, mille taustal ilmuvad ikoonid ja aknad
Computer Programmeeritav elektrooniline seade andmete salvestamiseks ja töötlemiseks.
Virus Arvutiviirus on tüüpi arvutiprogramm, mis käivitamisel paljuneb, muutes teisi arvutiprogramme ja sisestades oma koodi.
Hard Drive Kõvakettadraiv (HDD) on elektromehaaniline andmesalvestusseade, mis kasutab magnetilist salvestust digitaalsete andmete salvestamiseks ja hankimiseks.
Megabyte Teabeühik, mis võrdub 1000 kilobaidiga
Bus Siin on alamsüsteem, mida kasutatakse arvutikomponentide ühendamiseks ja nende vahel andmete edastamiseks
USB See viitab kõige tavalisemale arvutipordi tüübile, mida kasutatakse välisseadmete ühendamiseks arvutitega.
Storage Salvestus on protsess, mille käigus digitaalsed andmed salvestatakse andmesalvestusseadmesse arvutustehnoloogia abil.
Click Klõps on arvuti hiirenupu ühekordne vajutamine ilma hiirt liigutamata.
Dynamic Arvutiterminoloogias tähendab dünaamika tavaliselt tegutsemis- ja / või muutmisvõimet, staatiline tähendab aga fikseeritud.
Screen See arvuti osa, kus kuvatakse tekst ja pildid.
Gigabyte Ligikaudu 1 000 000 000 baiti.
Programming Language Keel, mis on loodud arvutite programmeerimiseks
Dot Matrix Punkti maatriks on punktide 2D maatriks, mis võib tähistada pilte, sümboleid või tähemärke
Graphics Card Arvuti sees olevad seadmed, mis loovad pildi ekraanile
Bookmark Järjehoidja on salvestatud otsetee, mis suunab teie brauseri kindlale veebilehele
Operating System Tarkvara, mis suhtleb riistvaraga ja võimaldab teiste programmide käivitamist.
Web Spetsiaalselt vormindatud dokumente toetavate Interneti-serverite süsteem.
Syntax Viitab programmeerimiskeele õigekirjale ja grammatikale
Comment On Et kirjutada vastus millelegi, mida näete ajaveebis või sotsiaalvõrgustikus.
CPU See on peamine arvuti osa, mis juhib kõiki teisi osi
Tag Keeleelementide kirjeldaja üldnimetus
Email Ühest arvutist teise saadetud meilisõnumid.
Parallel Port Pistikupesa arvuti taga välise seadme ühendamiseks
Browser Brauser on programm nagu Firefox või Internet Explorer ..
Bug Viga viitab mis tahes arvutiprogrammi või riistvarasüsteemi rikkele.
Application Põhimõtteliselt on iga arvutis kasutatav programm tükk rakendustarkvara.
Laser Printer Laserprinter on printer, mis kasutab teksti ja piltide paberile edastamiseks fokuseeritud tala või valgust.
Clip Art Lõikekujundus on piltide või piltide kogum, mida saab importida dokumenti või muusse programmi.
Pixel See viitab väikestele punktidele, mis moodustavad pildid arvutiekraanil.
Flash Memory Arvutimälu tüüp, mida saab elektriliselt kustutada ja programmeerida.
Intranet Sisevõrk on arvutivõrk, kus teavet jagatakse.
Linux Avatud lähtekoodiga opsüsteem, mis toidab kogu maailmas personaalarvutitest serveritesse mobiilseadmetesse ja kaugemale.
Qwerty Ladina tähtedega tähestike klaviatuuri kujundus
Digitize Vorming, mida arvutid saavad lugeda või töödelda
Ipad Apple'i loodud tahvelarvuti.
DOC Microsoft Wordi dokumendi faililaiend.
Broadband See viitab kiirele andmeedastusele, milles üks kaabel suudab korraga kanda suurt hulka andmeid.
DNS DNS (Domain Name Service) toimib nagu Interneti-aadresside telefoniraamat.
Encryption Andmete või teabe koodiks teisendamise tegevus
Type Teabe sisestamiseks klaviatuuri kaudu.
Monitor Seade, mis võtab signaale ja kuvab neid
Symbol Tavapärase tähendusega suvaline märk
KB, MB, GB Kilobaiti, megabaiti, gigabaiti. Üldiselt kasutatakse arvuti mälu ja salvestusruumi mõõtmiseks.
Exabyte Exabyte on digitaalse teabe ühikbaitist koosnev kordne.
Field Märkide komplekt, mis koosneb teabeühikust
Backup Eraldi salvestusseadmes oleva faili või kataloogi koopia
Dot Punkt on maatrikskuvari üks piksel
Computer Program Arvutiprogramm on juhiste kogum, mida arvuti saab konkreetse ülesande täitmiseks täita
Configure Seadistage konkreetsel eesmärgil
Icon Väike pilt või pilt arvutiekraanil, mis on kaustade, programmide jms sümbol
Cell Igasugune väike sektsioon
Mac (Macintosh) Viitab konkreetsele opsüsteemile selles arvutirivis, mille on välja töötanud Apple Corporation.
Shift Key Muutmisklahv klaviatuuril, kasutatakse suurtähtede ja muude alternatiivsete "ülemiste" tähtede tippimiseks.
Justify Justfy tähendab teksti ühtlast joondamist vasaku ja parema veerise vahel.
ROM Mälu, mida programm ega kasutaja ei saa muuta
Media Viitab erinevat tüüpi andmesalvestusvõimalustele.
Algorithm Algoritm on konkreetse ülesande täitmiseks loodud juhiste kogum.
DOS DOS (Disk Operating System) on lihtsad tekstikäsklustega opsüsteemid
Worm Tüüp õelvara, mis levitab koopiaid ühest arvutist teise
Smart Phone Nutitelefon on mobiiltelefon, mis sisaldab täiustatud funktsioone lisaks telefonikõnede tegemisele ja tekstsõnumite saatmisele.
Widget Graafilise kasutajaliidese (GUI) element, mis kuvab teavet või pakub konkreetset viisi
Modem Modem on riistvaraseade, mis teisendab andmed edastusvahendile sobivas vormingus
Floppy Drive Disketi käitamiseks kasutatud seade
PDF PDF tähistab "kaasaskantavat dokumendivormingut". Põhimõtteliselt kasutatakse seda vormingut siis, kui peate salvestama faile, mida ei saa muuta
FAQ Korduma kippuvate küsimuste loetelu (antud teema kohta) koos vastustega
Portal Viitab veebisaidile või teenusele, mis pakub laia valikut ressursse ja teenuseid
Multimedia Arvutisüsteem, mis saab luua, importida, integreerida, salvestada, hankida, redigeerida ja kustutada
Compile Kompilaator on arvutiprogramm, mis tõlgib ühes programmeerimiskeeles kirjutatud arvutikoodi teise keelde
Webinar Interneti kaudu korraldatud seminar.
Pop-Up Aknatüüp, mis avaneb ilma, et kasutaja valiks programmi hulgast "Uus aken"
ZIP Arhiivifailivorming, mis toetab kadudeta andmete tihendamist.
Cybercrime Küberkuritegevus on kuritegu, mida sooritatakse arvuti ja võrgu kaudu.
Hotspot Asukoht, mis võimaldab kasutajatel luua traadita adapterite abil võrgu või Interneti-ühenduse.
Mhz Megahertz. See kirjeldab arvutiseadmete kiirust.
Social Networking Suhtlusvõrgustik on veebisait, mis viib inimesed kokku rääkimiseks, ideede ja huvide jagamiseks või uute sõprade saamiseks.
Javascript Sun Microsystems'i kujundatud programmeerimiskeel
Battery See arvuti osa, mis salvestab elektrit ja annab toidet.
Undo Käsk paljudes arvutiprogrammides. See kustutab dokumendi viimase muudatuse, muutes selle vanemasse olekusse
Copyright Autoriõigus on seaduslik vahend autori teose kaitsmiseks.
Script Loend käskudest, mida teatud programm või skriptimootor täidab
Frame Raam on digitaalse andmeedastusüksus arvutivõrkude ja telekommunikatsiooni valdkonnas
Operating System (Os) Põhitarkvara, mis haldab arvutit
Page Leht on fikseeritud pikkusega külgnev virtuaalmälu plokk, mida kirjeldatakse lehetabeli ühe kirjega.
Scan Fotode ja dokumentide arvutisse skanneri abil printimiseks.
Spam Soovimatu e-post
Website Veebilehtede kollektsioon.
Modem Seade, mida kasutatakse arvutite ühendamiseks telefoniliini kaudu
Key Word Märkimisväärne sõna, mida kasutatakse indekseerimisel või kataloogimisel
Settings Kui soovite arvutis midagi muuta, peate minema seadete juurde.
Operating System Tarkvara, mis kontrollib arvutiprogrammide täitmist ja võib pakkuda mitmesuguseid teenuseid
Terabyte Skaneerimine on termin, mis kirjeldab pildi digiteerimise protsessi, võimaldades seda arvutis salvestada või muuta.
Development See viitab arvutiteaduse tegevuste komplektile, mis on pühendatud tarkvara loomise, kujundamise, juurutamise ja toetamise protsessile.
Blog (Web Blog) See osutab veebilehele postitatud päevikukirjete loendile.
Template Mudel või standard võrdluste tegemiseks
Analog Väljund, mis on võrdeline sisendiga
Error Message Vale nupu vajutamisel saadab arvuti mõnikord veateate.
Boot Arvutites on alglaadimine arvuti käivitamise protsess.
Webcam Videokaamera, mida kasutatakse Interneti kaudu voogesituse või video edastamiseks.
HTML Veebilehtedele kirjutatakse arvutikeelt.
Hardware Arvuti ja kõigi sellega seotud seadmete füüsilised osad.
Process Viitab juhistele, mida praegu töötleb arvutiprotsessor
Scroll Kerimine kasutab kuvaekraanil järjestikuseid andmeridasid.
Resolution Ekraanipildi loomisel kasutatud punktide või pikslite arv tolli või sentimeetri kohta
Hard Disk Programmi ja teabe salvestamiseks kasutatav arvuti peamine ketas.
Shell Kasutajaliides operatsioonisüsteemi teenustele juurdepääsu saamiseks.
Folder Kaust on salvestusruum, kuhu saab palju faile rühmadesse paigutada ja arvuti korraldada.
Mouse Pad Hiirepadi on arvutihiire paigutamise ja liigutamise pind.
Usb Stick Väike tööriist, mida saate kasutada dokumentide salvestamiseks.
Encrypt Andmete krüptimine teisendab andmed muusse vormi või koodi, nii et seda saavad lugeda ainult inimesed, kellel on juurdepääs salajasele võtmele või paroolile.
Database Organiseeritud kogum seotud teavet
PC Card Arvutites on PC Card arvuti paralleelse kommunikatsiooni perifeerse liidese konfiguratsioon, mis on mõeldud sülearvutitele.
Driver Draiver on tarkvara komponent, mis laseb opsüsteemil ja seadmel omavahel suhelda.
Teminal Elektrooniline või elektromehaaniline riistvaraseade
Upload Üleslaadimine tähendab, et teie arvutist saadetakse andmeid Internetti.
Software Tarkvara on programm, mis võimaldab arvutil konkreetset toimingut täita.
Key Klahv on üks klaviatuuri nuppudest
Resolution Viitab pildi teravusele ja selgusele
Kindle Kindle on kaasaskantav e-luger, mille on välja töötanud Amazon
Username Nimi, mis identifitseerib unikaalselt kellegi arvutisüsteemis
OCR OCR võimaldab arvutil lugeda skannitud pilti ja teisendada see tegelikuks täheks.
Unplug Arvuti toiteallikast lahti ühendamiseks.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers