English to Polish Computer Words | Słownictwo komputerowe

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Polish speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Polish language.

Computer Words Meaning in Polish Language
Interface Interfejs to wspólna granica, przez którą dwa lub więcej oddzielnych elementów systemu komputerowego wymieniają się informacjami.
Malware „Złośliwe oprogramowanie” to programy komputerowe przeznaczone do infiltracji i uszkodzenia komputerów bez zgody użytkowników
Blogger Bloger to osoba, która pisze treści w blogu.
Caps Lock Caps Lock to przycisk na klawiaturze komputera, który powoduje, że wszystkie litery skryptów opartych na alfabecie łacińskim i cyrylicy są generowane wielkimi literami.
Utility Mały program, który stanowi uzupełnienie możliwości oferowanych przez system operacyjny
Gigabyte Jednostka informacji równa 1000 megabajtów
Hacking Hakowanie jest pojęciem uniwersalnym dla każdego rodzaju niewłaściwego wykorzystania komputera w celu złamania bezpieczeństwa innego systemu komputerowego w celu kradzieży danych.
Byte Seria 8 bitowych bitów, które cyfrowo reprezentują pojedynczy znak w komputerze.
Ebook eBook to skrót od „książka elektroniczna”. Jest to publikacja cyfrowa, którą można odczytać na komputerze, czytniku elektronicznym lub innym urządzeniu elektronicznym.
Double Click Podwójne kliknięcie polega na dwukrotnym naciśnięciu przycisku myszy komputerowej bez poruszania myszą.
Wi-Fi Wi-Fi oznacza, że ​​możesz uzyskać dostęp do sieci lub połączyć się z nią za pomocą fal radiowych, bez konieczności używania przewodów.
Root root odnosi się do katalogu najwyższego poziomu systemu plików.
Version Numer wersji to unikatowa sekwencja liczb identyfikująca stan rozwoju komputera
External Storage Urządzenie do przechowywania danych, które nie jest główną pamięcią komputera
Filename Extension Rozszerzenie nazwy pliku to identyfikator określony jako sufiks nazwy pliku komputerowego.
TFT Rodzaj wysokiej jakości ekranu do notebooków
MP3 Popularny skompresowany format plików do pobierania muzyki cyfrowej.
Icon W środowisku komputerowym ikona to piktogram lub ideogram wyświetlany na ekranie komputera w celu ułatwienia użytkownikowi nawigacji w systemie komputerowym.
World Wide Web Sieć jest połączonym systemem publicznych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem Internetu.
Log In Odnosi się do procesu uzyskiwania dostępu do bezpiecznego systemu komputerowego lub strony internetowej.
Word Processor Aplikacja zapewniająca użytkownikowi narzędzia potrzebne do pisania, edycji i formatowania tekstu oraz wysyłania go do drukarki
Macintosh Macintosh to linia komputerów stacjonarnych i laptopów opracowana przez Apple.
Program Sekwencja instrukcji, które komputer może wykonać
Byte Sekwencja danych przetwarzana jako pojedyncza jednostka informacji
Touchscreen Wyświetlacz, który służy również jako urządzenie wejściowe, którego można używać ze specjalnym piórem lub palcami.
Pixel Najmniejszy dyskretny składnik obrazu na ekranie
Debug Odnosi się do lokalizowania i poprawiania błędów w kodzie programu komputerowego
Platform Połączenie komputera i systemu operacyjnego
Java Java to język programowania wysokiego poziomu opracowany przez Sun Microsystems.
Information Technology Badanie lub wykorzystanie systemów (komputerów i telekomunikacji) do przechowywania, wyszukiwania i wysyłania informacji.
Integer Liczba całkowita jest układem odniesienia integralnego typu danych, typu danych reprezentującego pewien zakres liczb matematycznych
Social Network Strona internetowa, taka jak Facebook lub Twitter, na której możesz łączyć się ze znajomymi i udostępniać informacje.
Notebook Computer Niezwykle lekki komputer osobisty
Capacity Ilość informacji, które można zapisać na dysku
Kernel Jądro to program komputerowy stanowiący rdzeń systemu operacyjnego komputera, który zapewnia pełną kontrolę nad wszystkim w systemie.
Output Dane generowane przez komputer są określane jako dane wyjściowe.
Search Engine Program komputerowy, który pobiera dokumenty, pliki lub dane z bazy danych
Subsystem System będący częścią jakiegoś większego systemu
Table Układ danych w wierszach i kolumnach lub ewentualnie w bardziej złożonej strukturze.
Ip Address Etykieta numeryczna przypisana do każdego urządzenia podłączonego do sieci komputerowej korzystającej z protokołu internetowego do komunikacji.
Client Dowolny komputer podłączony do sieci komputerowej
Array Imponujący wyświetlacz lub zasięg określonego rodzaju rzeczy
Inbox Skrzynka odbiorcza to repozytorium w aplikacji e-mail, która przyjmuje wiadomości przychodzące.
Input Device Urządzenie wejściowe to urządzenie używane do dostarczania danych i sygnałów sterujących do systemu przetwarzania informacji
Window Okno to graficzny element sterujący.
Cookie Krótki wiersz tekstu, który witryna internetowa umieszcza na dysku twardym komputera podczas uzyskiwania dostępu do witryny
ISP Firma zapewniająca osobom fizycznym i innym firmom dostęp do Internetu
Privacy Rights Prawo do ochrony przed niepożądanymi lub niesankcjonowanymi wtargnięciami.
Spyware Oprogramowanie komputerowe, które uzyskuje informacje z komputera użytkownika bez jego zgody
Virus Mały, nieautoryzowany program, który może uszkodzić komputer
Cursor Kursor to wskaźnik używany do pokazania bieżącej pozycji interakcji użytkownika na monitorze komputera
Memory Elektroniczne urządzenie magazynujące
Server Komputer, który zapewnia stacjom klienckim dostęp do plików i drukarek jako współdzielone zasoby do sieci komputerowej
Home Row Rząd główny odnosi się do rzędu klawiszy na klawiaturze, w którym palce spoczywają, gdy się nie pisze
Disk Dysk to twardy lub dyskietkowy okrągły, płaski i magnetyczny talerz, na którym można odczytać i zapisać informacje
Microphone Część komputera, z którą rozmawiasz, gdy chcesz coś nagrać lub porozmawiać z przyjacielem.
Memory Pamięć służy do tymczasowego przechowywania informacji podczas korzystania z komputera.
Switch On Aby aktywować komputer, gdy chcesz go użyć.
Software Programy i inne informacje operacyjne używane przez komputer
Program Oprogramowanie wykonywalne działające na komputerze.
User Osoba korzystająca z komputera lub usługi sieciowej
Megabyte Około 1 000 000 bajtów.
Laptop Komputer, który jest przenośny i nadaje się do użytku podczas podróży.
FAQ Lista odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące określonego produktu lub usługi
Surf Aby szukać informacji w Internecie
Blog Internetowy dziennik, w którym ludzie piszą o swoich doświadczeniach
Printer Urządzenie wyjściowe, które drukuje papierową kopię z komputera
Text Editor Rodzaj programu komputerowego, który edytuje zwykły tekst.
User Interface Interfejs użytkownika (UI) to miejsce interakcji ludzi i maszyn.
Clip Board Jest to bufor, który niektóre systemy operacyjne zapewniają do krótkotrwałego przechowywania i transferu w aplikacjach i między nimi
Logic Aspekt projektowania komputera dotyczący podstawowych operacji i struktur, na których zbudowane są wszystkie systemy komputerowe.
Network System połączonych ze sobą elementów lub obwodów elektronicznych
Real-Time Komputer, który może przetwarzać dane lub informacje niemal natychmiast
Workstation Specjalny komputer przeznaczony do zastosowań technicznych lub naukowych.
Trojan Horse Rodzaj złośliwego kodu lub oprogramowania, które wygląda na prawidłowe, ale może przejąć kontrolę nad komputerem
Option Służy jako a do tworzenia znaków specjalnych i jako modyfikator innych kodów poleceń
Toolbar Graficzny element sterujący, na którym umieszczane są przyciski ekranowe, ikony, menu lub inne elementy wejściowe lub wyjściowe.
Snapshot Stan systemu w określonym momencie.
Anti Virus Software Program, który wyszukuje i usuwa wirusy z komputera
Zoom In And Zoom Out Skoncentrowanie obiektywu zmiennoogniskowego w celu uzyskania mniejszego obrazu lub bardziej odległego widoku
Simulation Reprezentowanie świata rzeczywistego przez program komputerowy
Captcha CAPTCHA jest rodzajem testu wyzwanie-odpowiedź stosowanym w komputerach w celu ustalenia, czy użytkownik jest człowiekiem.
Login Odnosi się do procesu uzyskiwania dostępu do bezpiecznego systemu komputerowego lub strony internetowej.
Restore Funkcja w Microsoft Windows, która pozwala użytkownikowi przywrócić stan komputera
Supercomputer Komputer, który działa z najwyższą obecnie szybkością operacyjną dla komputerów
Keyword W programowaniu słowo kluczowe jest słowem zarezerwowanym przez program, ponieważ słowo to ma specjalne znaczenie.
Alignment Dostosowywanie części czegoś względem siebie
Charger Urządzenie, które podłącza się do gniazdka elektrycznego i dostarcza napięcie stałe do akumulatora.
Palmtop Komputer, który jest wystarczająco mały, aby usiąść na dłoni
Flowchart Schemat blokowy to schemat opisujący proces lub operację
PDA Skrót „osobisty asystent cyfrowy”
Scanner Sprzęt do konwersji dokumentów papierowych na dokumenty elektroniczne, z których może korzystać komputer
Podcast Cyfrowy plik audio udostępniony w Internecie do pobrania na komputer lub urządzenie mobilne
Compress Kompresja to metoda wykorzystywana przez komputery do zmniejszania plików poprzez zmniejszanie liczby bitów
Touch Ekran dotykowy to ekran komputera, który jest również urządzeniem wejściowym
Iteration Iteracja to powtórzenie funkcji lub procesu w programie komputerowym.
Delete Usuń to terminologia komputerowa dotycząca usuwania lub usuwania
Folder Podział dysku twardego komputera, na który można umieszczać pliki
Shareware Oprogramowanie dostępne bezpłatnie i często dystrybuowane nieformalnie w celu oceny,
Cd Rom Dysk do przechowywania informacji o komputerze.
Firewall System bezpieczeństwa uniemożliwiający dostęp do komputera lub sieci
Save Aby skopiować przetwarzany dokument, zapis lub obraz na nośnik pamięci
Virtual Memory Odnosi się do sprzętu używanego przez komputer do ładowania systemu operacyjnego i uruchamiania programów.
Serial Port Gniazdo z tyłu komputera do podłączania urządzeń peryferyjnych
Spam Niechciane i niechciane „śmieciowe” wiadomości e-mail lub nieistotne posty w grupie dyskusyjnej lub blogu.
Notebook Komputer przenośny, laptop, składany, przenośny komputer.
Finder Finder to interfejs pulpitu komputerów Macintosh
Spreadsheet Dokument przechowujący dane w siatce poziomych rzędów i pionowych kolumn.
Joystick Joystick to urządzenie sterujące kursorem używane w grach komputerowych i technologii asystującej
Dashboard Pulpit nawigacyjny to rodzaj interfejsu użytkownika, który przedstawia użytkownikowi informacje
Firmware W informatyce oprogramowanie układowe to szczególna klasa oprogramowania komputerowego, które zapewnia kontrolę niskiego poziomu dla określonego urządzenia.
Usb Flash Drive Małe, zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych, łączy się przez gniazdo USB.
Emoticon Wyraz twarzy reprezentowany przez ciąg znaków
Decompress Dekompresowanie odnosi się do rozszerzenia pliku kompresji z powrotem do pierwotnej postaci
Hacker Haker to osoba, która korzysta z komputera, sieci lub innych umiejętności w celu przezwyciężenia problemu technicznego
Kilobyte Około 1000 bajtów.
Bandwidth Zakres częstotliwości w danym paśmie, w szczególności wykorzystywany do transmisji sygnału.
Menu Bar Poziomy pasek zawierający listy dostępnych menu dla określonego programu.
Bulletin Board System System tablicy ogłoszeń lub BBS to serwer komputerowy z oprogramowaniem, które pozwala użytkownikom połączyć się z systemem za pomocą programu terminalowego.
Scroll Bar Pionowy lub poziomy pasek zwykle umieszczony z prawej strony lub u dołu okna, który pozwala przesuwać obszar wyświetlania okna.
Programmer Osoba, która pisze programy komputerowe.
Virtual W informatyce wirtualna to cyfrowo zreplikowana wersja czegoś prawdziwego.
Boot W środowisku komputerowym uruchamianie to proces uruchamiania komputera
Mouse Mysz komputerowa to ręczne urządzenie wskazujące, które wykrywa ruch dwuwymiarowy względem powierzchni
Reboot W przypadku komputerów ponowne uruchomienie to proces, w ramach którego uruchomiony jest ponownie uruchomiony system komputerowy.
Mirror Dublowanie to serwer, który zapewnia dokładną kopię danych z innego serwera.
Plug-In Oprogramowanie komputerowe, które dodaje nowe funkcje do programu hosta bez zmiany samego programu hosta
Feedback Proces, w którym dane wyjściowe systemu są zwracane na dane wejściowe
Node Węzeł jest podstawową jednostką struktury danych, taką jak połączona lista lub struktura danych drzewa
Boolean Zmienna binarna, która może mieć jedną z dwóch możliwych wartości, 0 (fałsz) lub 1 (prawda).
Import Prześlij dane do bazy danych lub dokumentu
Keyboard Płytka zbudowana z klawiszy, która wraz z myszą służy jako podstawowe urządzenie wejściowe dla komputera.
Plagiarism Plagiat to kopiowanie czyjejś pracy i publikowanie jej jako własnej.
Bug (Mała) wada lub usterka w programie
App Aplikacja to rodzaj oprogramowania, które umożliwia wykonywanie określonych zadań
Smartphone Telefon komórkowy z zaawansowanymi funkcjami poza wykonywaniem połączeń telefonicznych i wysyłaniem wiadomości tekstowych (SMS).
Cd-Rom CD-ROM oznacza Compact Disc Read Only Memory. Działa jak dysk kompaktowy do przechowywania danych komputerowych.
Personal Computer Mały komputer cyfrowy oparty na mikroprocesorze i przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę na raz
Webcam Aparat cyfrowy przeznaczony do robienia zdjęć cyfrowych i przesyłania ich przez Internet
Router Pole, które pozwala Twojemu komputerowi połączyć się z Internetem.
Scroll Up And Down Poruszanie się w górę i w dół strony, na przykład podczas przeglądania strony internetowej.
Wires And Cables Długie cienkie kawałki metalu łączące różne części komputera.
Command W informatyce polecenie jest instrukcją dla programu komputerowego wykonującą określone zadanie.
Download Pobieranie to proces pobierania stron internetowych, obrazów i plików z serwera WWW.
Bluetooth Technologia bezprzewodowa umożliwiająca komunikację między urządzeniami komputerowymi.
Copy Akt powielania tekstu, danych, plików lub dysków, generujący dwa lub więcej tego samego pliku lub segmentów danych
Speakers Część komputera, która kontroluje głośność.
Graphical User Interface Interfejs użytkownika oparty na grafice zamiast tekstu
Path Ogólna forma nazwy pliku lub katalogu określa unikalną lokalizację w systemie plików.
Home Page Ogólna forma nazwy pliku lub katalogu określa unikalną lokalizację w systemie plików.
Fios Tt opisuje zastosowanie kabli światłowodowych do przesyłania danych za pomocą impulsów światła.
Post Aby umieścić zdjęcie lub komentarz na blogu lub w sieci społecznościowej.
Protocol Zestaw zasad lub procedur przesyłania danych między urządzeniami elektronicznymi
Offline Gdy komputer lub inne urządzenie nie jest włączone lub podłączone do innych urządzeń, mówi się, że jest „offline”
Keyboard Klawiatura komputerowa to urządzenie wejściowe służące do wprowadzania znaków i funkcji do systemu komputerowego za pomocą przycisków lub klawiszy.
Online Połączony z siecią komputerową lub gotowy do wysyłania lub odbierania danych
PC PC to inicjalizacja „komputera osobistego”. Komputer osobisty IBM umieścił oznaczenie w nazwie modelu.
Link Instrukcja łącząca jedną część programu z inną
Baud Szybkość transmisji danych dla modemów
Code Symboliczne uporządkowanie danych w programie komputerowym
Typeface Zestaw znaków o tym samym wzorze
Font Czcionka to kombinacja kroju pisma i innych cech, takich jak rozmiar, wysokość i odstępy
Wiki Wiki to witryna internetowa, która pozwala użytkownikom dodawać i aktualizować zawartość witryny za pomocą własnej przeglądarki internetowej.
Applications Program, który działa na twoim komputerze
Computer Urządzenie elektroniczne do przechowywania i przetwarzania danych
Netbook Mały laptop lub notebook, zaprojektowany przede wszystkim do surfowania po Internecie.
GUI Odnosi się do grafiki na ekranie, która umożliwia użytkownikom klikanie, przeciąganie i upuszczanie za pomocą myszy
Data Zdefiniowane jako fakty lub liczby lub informacje przechowywane lub używane przez komputer.
Piracy Piractwo komputerowe jest definiowane jako nielegalne kopiowanie oprogramowania, które narusza prawa autorskie.
Paste Polecenie, które pozwala wstawiać dane ze schowka do aplikacji
Mainframe Komputer mainframe to potężne komputery używane do dużych zadań przetwarzania informacji.
JPG Typ pliku obrazu i sposób kompresji obrazu.
Queue Lista zadań oczekujących na przetworzenie
Freeware Oprogramowanie dostarczane bezpłatnie
Document Dokument komputerowy to plik utworzony przez aplikację
Social Networking Korzystanie z Internetu do tworzenia wirtualnej społeczności poprzez udostępnianie wiadomości, komentarzy i innych informacji.
Function Funkcja to blok zorganizowanego kodu wielokrotnego użytku, który służy do wykonania pojedynczej, powiązanej akcji.
Wi Fi System komunikacji bez przewodów w sieci
Hypertext Hipertekst to tekst wyświetlany na komputerze lub innym urządzeniu z odniesieniami do innego tekstu, do którego czytelnik może natychmiast uzyskać dostęp.
Plug In Oprogramowanie komputerowe, które dodaje nowe funkcje do programu hosta bez zmiany samego programu hosta.
Password Hasło to ciąg znaków służący do uwierzytelnienia użytkownika w systemie komputerowym.
Flash Drive Dysk flash to rodzaj przenośnego napędu USB, który przechowuje i przesyła dane.
NET NET to strategia usług internetowych Microsoft do łączenia informacji, ludzi, systemów i urządzeń za pomocą oprogramowania.
Security Ochrona systemów komputerowych i informacji przed uszkodzeniem, kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem
Export Przeniesienie z bazy danych lub dokumentu
Buffer Część pamięci RAM używana do tymczasowego przechowywania danych
Junk Mail Wiadomości-śmieci to niechciana komercyjna poczta elektroniczna
URL Nazwa domeny jest częścią adresu URL, którym jest (Uniform Resource Locator).
Mouse Mysz komputerowa to ręczne urządzenie wskazujące, które wykrywa ruch dwuwymiarowy względem powierzchni.
Run Out Of Space Oznacza, że ​​ani aplikacje, ani system operacyjny nic już nie mogą zapisać.
Output Device Urządzenie wyjściowe to dowolne urządzenie sprzętowe używane do przesyłania danych z komputera do innego urządzenia lub użytkownika.
Cloud Computing Dostępność zasobów systemu komputerowego na żądanie, zwłaszcza przechowywania danych i mocy obliczeniowej, bez bezpośredniego aktywnego zarządzania przez użytkownika.
Browser Przeglądarka internetowa to aplikacja do uzyskiwania dostępu do informacji w sieci WWW.
Binary Kod binarny reprezentuje tekst, instrukcje procesora komputera lub dowolne inne dane wykorzystujące system dwóch symboli.
File Zestaw powiązanych zapisów przechowywanych razem
Screenshot Zrzut ekranu to obraz pulpitu komputera, który można zapisać jako plik graficzny.
Qwerty Keyboard Standardowa klawiatura do pisania
DVD DVD to rodzaj nośnika optycznego służącego do przechowywania danych cyfrowych.
Windows Zbiór programów znanych jako system operacyjny (OS) sterujący komputerem PC (komputerem osobistym)
Log Out Wyjdź z komputera
GPS GPS to system nawigacji radiowej, który pozwala użytkownikom lądowym, morskim i powietrznym określić ich dokładną lokalizację.
XML Służy do opisywania danych.
Hyperlink Łącze z pliku hipertekstowego do innej lokalizacji lub pliku
Directory Lista plików komputerowych przechowywanych w pamięci
Runtime Gdy program jest uruchomiony lub jest wykonywalny
Graphics Grafika to obraz lub wizualna reprezentacja obiektu
Web Host Hosting lub dostawca usług hostingowych to firma, która zapewnia technologie i usługi niezbędne do przeglądania strony internetowej lub strony internetowej w Internecie.
Bit Trochę to najmniejsza informacja, z której korzystają komputery.
Phishing Phishing to cyberatak wykorzystujący ukrytą pocztę elektroniczną jako broń.
Wireless Służy do opisu dowolnej sieci komputerowej, w której nie ma fizycznego połączenia przewodowego między nadawcą a odbiorcą
Motherboard Płyta główna służy jako pojedyncza platforma do połączenia wszystkich części komputera razem
Application Samodzielny program lub oprogramowanie
Cache Pamięć RAM, która jest wydzielona jako specjalistyczna pamięć buforowa
Enter Klawisz Enter to klawisz klawiatury, który jest naciskany, aby zasygnalizować komputerowi wprowadzenie wiersza danych lub właśnie wpisanego polecenia.
Webmaster Webmaster to osoba odpowiedzialna za utrzymanie strony internetowej.
Data Dane komputerowe to informacje przetwarzane lub przechowywane przez komputer.
Desktop Podstawowy interfejs użytkownika komputera, z którego użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do programów, plików i folderów.
Unix Potężny wielozadaniowy system operacyjny dla wielu użytkowników.
RAM (RAM) to główna pamięć używana podczas pracy komputera, jest tymczasowa.
Web Page Strona internetowa pokazująca informacje.
Cache Zbiór przedmiotów tego samego typu przechowywanych w ukrytym
Tablet Mała, przenośna technologia, która pozwala wykonywać podstawowe czynności.
Bit Jednostka miary informacji
File Określony rekord komputerowy. Może zawierać dane, takie jak tekst lub program
Domain Nazwy domen są używane w adresach URL do identyfikowania określonych stron internetowych.
Drag Jeśli chcesz przenieść coś z jednej części ekranu do drugiej, musisz go przeciągnąć.
Lurking Termin używany do opisania osoby, która czyta wiadomości online na forum dyskusyjnym
Spreadsheet Arkusz kalkulacyjny to aplikacja komputerowa do analizy organizacyjnej i przechowywania danych w formie tabelarycznej.
Peripheral Sprzęt elektroniczny podłączony kablem do komputera
Website Komputer podłączony do Internetu, który utrzymuje serię stron w sieci WWW
Trash Tymczasowe przechowywanie plików usuniętych przez użytkownika w menedżerze plików
Peripheral Komputerowe urządzenie peryferyjne to dowolne urządzenie zewnętrzne, które zapewnia wejście i wyjście dla komputera.
Hardware Sprzęt komputerowy to fizyczne części komputera, takie jak obudowa, monitor, mysz itp.
Cyberspace Światowa sieć sieci komputerowych
Streaming Streaming oznacza słuchanie muzyki lub oglądanie wideo w czasie rzeczywistym, zamiast pobierania pliku na komputer i oglądania go później.
Desktop Obszar ekranu w graficznych interfejsach użytkownika, na którym wyświetlane są ikony i okna
Computer Programowalne urządzenie elektroniczne do przechowywania i przetwarzania danych.
Virus Wirus komputerowy to rodzaj programu komputerowego, który po uruchomieniu replikuje się, modyfikując inne programy komputerowe i wstawiając własny kod.
Hard Drive Dysk twardy (HDD) to elektromechaniczne urządzenie do przechowywania danych, które wykorzystuje pamięć magnetyczną do przechowywania i odzyskiwania danych cyfrowych.
Megabyte Jednostka informacji równa 1000 kilobajtów
Bus Magistrala jest podsystemem służącym do łączenia komponentów komputera i przesyłania danych między nimi
USB Odnosi się do najpopularniejszego typu portu komputera używanego do podłączania urządzeń peryferyjnych do komputerów.
Storage Przechowywanie to proces, w którym dane cyfrowe są zapisywane w urządzeniu do przechowywania danych za pomocą technologii komputerowej.
Click Kliknięcie to czynność polegająca na jednokrotnym naciśnięciu przycisku myszy komputerowej bez poruszania myszą.
Dynamic W terminologii komputerowej dynamika oznacza zwykle zdolność do działania i / lub zmiany, natomiast statyczna oznacza stałą.
Screen Część komputera, na której pojawia się tekst i obrazy.
Gigabyte Około 1 000 000 000 bajtów.
Programming Language Język przeznaczony do programowania komputerów
Dot Matrix Matryca punktowa to matryca 2D kropek, która może reprezentować obrazy, symbole lub znaki
Graphics Card Sprzęt wewnątrz komputera, który tworzy obraz na ekranie
Bookmark Zakładka to zapisany skrót, który przekierowuje przeglądarkę na określoną stronę internetową
Operating System Oprogramowanie, które komunikuje się ze sprzętem i umożliwia uruchamianie innych programów.
Web System serwerów internetowych obsługujących specjalnie sformatowane dokumenty.
Syntax Odnosi się do pisowni i gramatyki języka programowania
Comment On Aby napisać odpowiedź na coś, co widzisz na blogu lub w sieci społecznościowej.
CPU Jest to główna część komputera, która kontroluje wszystkie pozostałe części
Tag Ogólny termin oznaczający deskryptor elementu języka
Email Wiadomości e-mail wysyłane z jednego komputera na drugi.
Parallel Port Gniazdo z tyłu komputera do podłączania urządzeń zewnętrznych
Browser Przeglądarka to program taki jak Firefox lub Internet Explorer.
Bug Błąd oznacza błąd w dowolnym programie komputerowym lub systemie sprzętowym.
Application W bardzo podstawowym znaczeniu, każdy program, którego używasz na komputerze, jest oprogramowaniem.
Laser Printer Drukarka laserowa to drukarka wykorzystująca skupioną wiązkę lub światło do przesyłania tekstu i obrazów na papier.
Clip Art Clipart to zbiór zdjęć lub obrazów, które można zaimportować do dokumentu lub innego programu.
Pixel Odnosi się do małych kropek, które składają się na obrazy na ekranie komputera.
Flash Memory Rodzaj pamięci komputera, którą można wymazać i zaprogramować elektrycznie.
Intranet Intranet to sieć komputerowa, w której dzielą się informacjami.
Linux System operacyjny typu open source, który napędza świat od komputerów osobistych po serwery i urządzenia mobilne.
Qwerty Projekt klawiatury dla alfabetu łacińskiego
Digitize Format, który może być odczytany lub przetworzony przez komputery
Ipad Komputer typu tablet stworzony przez Apple.
DOC Rozszerzenie pliku dokumentu Microsoft Word.
Broadband Odnosi się to do szybkiej transmisji danych, w której pojedynczy kabel może przenosić jednocześnie dużą ilość danych.
DNS DNS (Domain Name Service) działa jak książka telefoniczna dla adresów internetowych.
Encryption Aktywność przekształcania danych lub informacji w kod
Type Aby wprowadzić informacje za pomocą klawiatury.
Monitor Urządzenie, które odbiera sygnały i wyświetla je
Symbol Dowolny znak o konwencjonalnym znaczeniu
KB, MB, GB Kilobajty, megabajty, gigabajty. Ogólnie stosowany do pomiaru pamięci i pamięci komputera.
Exabyte Egzabajt to wielokrotność bajtu jednostkowego informacji cyfrowej.
Field Zestaw znaków zawierający jednostkę informacji
Backup Kopia pliku lub katalogu na oddzielnym urządzeniu magazynującym
Dot Kropka to pojedynczy piksel na wyświetlaczu matrycy
Computer Program Program komputerowy to zbiór instrukcji, które komputer może wykonać w celu wykonania określonego zadania
Configure Skonfigurowany do określonego celu
Icon Mały obraz lub obraz na ekranie komputera, który jest symbolem folderów, programów itp
Cell Każdy mały przedział
Mac (Macintosh) Odnosi się do konkretnego systemu operacyjnego na tej linii komputerów opracowanego przez Apple Corporation.
Shift Key Klawisz modyfikujący na klawiaturze, używany do wpisywania wielkich liter i innych alternatywnych „górnych” znaków.
Justify Wyrównanie oznacza wyrównanie tekstu między lewym i prawym marginesem.
ROM Pamięć, której program lub użytkownik nie może zmienić
Media Odnosi się do różnych rodzajów opcji przechowywania danych.
Algorithm Algorytm to zestaw instrukcji zaprojektowanych do wykonania określonego zadania.
DOS DOS (Disk Operating System) to proste systemy operacyjne z poleceniami tekstowymi
Worm Rodzaj złośliwego oprogramowania, które rozprzestrzenia swoje kopie z komputera na komputer
Smart Phone Smartfon to telefon komórkowy, który oferuje zaawansowane funkcje poza wykonywaniem połączeń telefonicznych i wysyłaniem wiadomości tekstowych.
Widget Element graficznego interfejsu użytkownika (GUI), który wyświetla informacje lub zapewnia określony sposób
Modem Modem to urządzenie sprzętowe, które konwertuje dane do formatu odpowiedniego dla medium transmisyjnego
Floppy Drive Urządzenie używane do uruchamiania dyskietki
PDF PDF oznacza „przenośny format dokumentu”. Zasadniczo ten format jest używany, gdy trzeba zapisać pliki, których nie można modyfikować
FAQ Lista najczęściej zadawanych pytań (dotyczących danego tematu) wraz z odpowiedziami
Portal Odnosi się do strony internetowej lub usługi, która oferuje szeroki zakres zasobów i usług
Multimedia System komputerowy, który może tworzyć, importować, integrować, przechowywać, pobierać, edytować i usuwać
Compile Kompilator to program komputerowy, który tłumaczy kod komputerowy napisany w jednym języku programowania na inny język
Webinar Seminarium prowadzone przez Internet.
Pop-Up Rodzaj okna, które otwiera się bez wybrania przez użytkownika „Nowego okna” z programu
ZIP Format pliku archiwum, który obsługuje bezstratną kompresję danych.
Cybercrime Cyberprzestępczość to przestępstwo popełniane przez komputer i sieć.
Hotspot Lokalizacja, która umożliwia użytkownikom łączenie się z siecią lub Internetem za pomocą adapterów bezprzewodowych.
Mhz Megaherc. To opisuje prędkość sprzętu komputerowego.
Social Networking Sieć społecznościowa to strona internetowa, która łączy ludzi, aby rozmawiać, dzielić się pomysłami i zainteresowaniami lub poznawać nowych przyjaciół.
Javascript Język programowania zaprojektowany przez Sun Microsystems
Battery Część komputera, która przechowuje energię elektryczną i dostarcza energię.
Undo Polecenie w wielu programach komputerowych. Kasuje ostatnią zmianę dokonaną w dokumencie, przywracając go do starszego stanu
Copyright Prawo autorskie jest legalnym środkiem ochrony dzieła autora.
Script Lista poleceń wykonywanych przez określony program lub silnik skryptowy
Frame Ramka jest cyfrową jednostką transmisji danych w sieci komputerowej i telekomunikacji
Operating System (Os) Podstawowe oprogramowanie do zarządzania komputerem
Page Strona to ciągły blok pamięci wirtualnej o stałej długości, opisany pojedynczym wpisem w tabeli stron.
Scan Aby umieścić zdjęcia i dokumenty na komputerze za pomocą skanera.
Spam Niechciany e-mail
Website Zbiór stron internetowych.
Modem Urządzenie służące do łączenia komputerów za pomocą linii telefonicznej
Key Word Znaczące słowo używane w indeksowaniu lub katalogowaniu
Settings Jeśli chcesz coś zmienić na komputerze, musisz przejść do ustawień.
Operating System Oprogramowanie, które kontroluje wykonywanie programów komputerowych i może zapewniać różne usługi
Terabyte Skanowanie to termin opisujący proces digitalizacji obrazu, umożliwiający jego zapisanie lub modyfikację na komputerze.
Development Odnosi się do zestawu działań informatycznych poświęconych procesowi tworzenia, projektowania, wdrażania i wspierania oprogramowania.
Blog (Web Blog) Odnosi się do listy zapisów księgowych opublikowanych na stronie internetowej.
Template Model lub standard wykonywania porównań
Analog Posiadające wyjście proporcjonalne do wejścia
Error Message Po naciśnięciu niewłaściwego przycisku czasami komputer wyśle ​​komunikat o błędzie.
Boot W środowisku komputerowym uruchamianie to proces uruchamiania komputera.
Webcam Kamera wideo używana do transmisji strumieniowej lub nieruchomego wideo za pośrednictwem Internetu.
HTML Jest to język komputera, w którym zapisywane są strony internetowe.
Hardware Fizyczne części komputera i wszystkich powiązanych urządzeń.
Process Odnosi się do zestawu instrukcji przetwarzanych obecnie przez procesor komputera
Scroll Przewiń używa widoku kolejnych wierszy danych na ekranie wyświetlacza.
Resolution Liczba kropek lub pikseli na cal lub centymetr użytych do utworzenia obrazu ekranowego
Hard Disk Główny dysk w komputerze używany do przechowywania programów i informacji.
Shell Interfejs użytkownika umożliwiający dostęp do usług systemu operacyjnego.
Folder Folder to miejsce do przechowywania, w którym wiele plików można umieścić w grupy i zorganizować komputer.
Mouse Pad Podkładka pod mysz to powierzchnia do umieszczania i przenoszenia myszy komputerowej.
Usb Stick Małe narzędzie, którego można użyć do zapisywania dokumentów.
Encrypt Szyfrowanie danych tłumaczy dane na inną formę lub kod, dzięki czemu tylko osoby mające dostęp do tajnego klucza lub hasła mogą je odczytać.
Database Zorganizowany zbiór powiązanych informacji
PC Card W komputerach PC Card to konfiguracja interfejsu peryferyjnego do komunikacji równoległej z komputerem, zaprojektowana dla laptopów.
Driver Sterownik to składnik oprogramowania, który umożliwia systemowi operacyjnemu i urządzeniu komunikowanie się ze sobą.
Teminal Elektroniczne lub elektromechaniczne urządzenie sprzętowe
Upload Przesyłanie oznacza, że ​​dane są przesyłane z komputera do Internetu.
Software Oprogramowanie to program, który umożliwia komputerowi wykonanie określonego zadania.
Key Klawisz jest jednym z przycisków klawiatury
Resolution Odnosi się do ostrości i wyrazistości obrazu
Kindle Kindle to przenośny e-czytnik opracowany przez Amazon
Username Nazwa, która jednoznacznie identyfikuje kogoś w systemie komputerowym
OCR OCR pozwala komputerowi odczytać zeskanowany obraz i przekonwertować go na rzeczywiste litery.
Unplug Aby odłączyć komputer od źródła zasilania.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers