English to Swedish Computer Words | Datorordförråd

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Swedish speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Swedish language.

Computer Words Meaning in Swedish Language
Interface Ett gränssnitt är en delad gräns över vilken två eller flera separata komponenter i ett datorsystem utbyter information.
Malware Malware är ett datorprogram som är utformat för att infiltrera och skada datorer utan användarens samtycke
Blogger En bloggare är en person som skriver innehåll i en blogg.
Caps Lock Caps Lock är en knapp på ett datortangentbord som gör att alla bokstäver i latinska och kyrilliska baserade skript genereras med stora bokstäver.
Utility Ett litet program som ger ett komplement till de funktioner som operativsystemet tillhandahåller
Gigabyte En informationsenhet som är lika med 1000 megabyte
Hacking Hacking är den övergripande termen för alla typer av missbruk av en dator för att bryta säkerheten hos ett annat datorsystem för att stjäla data.
Byte En serie med 8 binära bitar som digitalt representerar ett enda tecken på datorn.
Ebook eBok är förkortning för "elektronisk bok." Det är en digital publikation som kan läsas på en dator, e-läsare eller annan elektronisk enhet.
Double Click Ett dubbelklick är att trycka på en datormus knapp två gånger snabbt utan att flytta musen.
Wi-Fi Wi-Fi betyder att du kan komma åt eller ansluta till ett nätverk med hjälp av radiovågor utan att behöva använda kablar.
Root root hänvisar till toppkatalogen i ett filsystem.
Version Ett versionnummer är en unik sekvens av nummer som identifierar utvecklingen av datorn
External Storage En datalagringsenhet som inte är datorns huvudminne
Filename Extension Ett filnamnstillägg är en identifierare som specificeras som ett efterföljd till namnet på en datorfil.
TFT En typ av skärm av hög kvalitet för bärbara datorer
MP3 Ett populärt komprimerat filformat för nedladdning av digital musik.
Icon Vid beräkning är en ikon ett piktogram eller ideogram som visas på en datorskärm för att hjälpa användaren att navigera i ett datorsystem.
World Wide Web Web är ett sammankopplat system av offentliga webbsidor som är tillgängliga via Internet.
Log In Avser processen för åtkomst till ett säkert datorsystem eller webbplats.
Word Processor En applikation som ger användaren verktyg som behövs för att skriva och redigera och formatera text och skicka den till en skrivare
Macintosh Macintosh är en serie stationära och bärbara datorer som utvecklats av Apple.
Program En sekvens av instruktioner som en dator kan utföra
Byte En sekvens av data som behandlas som en enda informationsenhet
Touchscreen En skärm som också fungerar som en inmatningsenhet som kan användas med en speciell pennapparat eller fingrar.
Pixel Den minsta diskreta komponenten på bilden på en skärm
Debug Avser att hitta och korrigera fel i en datorprogramkod
Platform Kombinationen av en dator och ett operativsystem
Java Java är ett programmeringsspråk på hög nivå som utvecklats av Sun Microsystems.
Information Technology Studie eller användning av system (datorer och telekommunikation) för att lagra, hämta och skicka information.
Integer Ett heltal är ett datum för integrerad datatyp, en datatyp som representerar ett antal matematiska heltal
Social Network En webbsida som Facebook eller Twitter där du kan kontakta vänner och dela information.
Notebook Computer En extremt lätt persondator
Capacity Mängden information som kan lagras på en hårddisk
Kernel Kärnan är ett datorprogram i kärnan i en dators operativsystem med full kontroll över allt i systemet.
Output Data som genereras av en dator kallas utgång.
Search Engine Ett datorprogram som hämtar dokument eller filer eller data från en databas
Subsystem Ett system som ingår i något större system
Table Ett arrangemang av data i rader och kolumner, eller eventuellt i en mer komplex struktur.
Ip Address En numerisk etikett tilldelad varje enhet ansluten till ett datornätverk som använder Internetprotokollet för kommunikation.
Client Varje dator som är ansluten till ett datornätverk
Array En imponerande skärm eller serie av en viss typ av sak
Inbox Inbox är ett förvar i ett e-postprogram som accepterar inkommande meddelanden.
Input Device Inmatningsanordning är en utrustning som används för att tillhandahålla data och styrsignaler till ett informationsbehandlingssystem
Window Ett fönster är ett grafiskt styrelement.
Cookie En kort textrad som en webbplats sätter på din dators hårddisk när du kommer till webbplatsen
ISP Ett företag som ger individer och andra företag tillgång till Internet
Privacy Rights Rätten att skyddas från oönskade eller okontrollerade intrång.
Spyware Datorprogramvara som får information från en användares dator utan användarens samtycke
Virus Ett litet, obehörigt program som kan skada en dator
Cursor Markör är en indikator som används för att visa den aktuella positionen för användarinteraktion på en datorskärm
Memory En elektronisk lagringsenhet
Server En dator som ger klientstationer tillgång till filer och skrivare som delade resurser till ett datornätverk
Home Row Hemrad hänvisar till raden med tangenter på tangentbordet där fingrarna vilar när man inte skriver
Disk En disk är en hård eller diskett rund, platt och magnetisk tallrik som kan läsa information från och skriva till den
Microphone Den del av datorn som du pratar med när du vill spela in något eller prata med en vän.
Memory Ett minne är för tillfällig lagring av information medan en dator används.
Switch On Aktivera datorn när du vill använda den.
Software Programmer och annan driftsinformation som används av en dator
Program Exekverbar programvara som körs på en dator.
User En person som använder en dator- eller nätverkstjänst
Megabyte Cirka 1 000 000 byte.
Laptop En dator som är bärbar och lämplig att använda under resan.
FAQ En lista med svar på vanliga frågor om en specifik produkt eller tjänst
Surf För att leta efter information på Internet
Blog En online-dagbok där folk publicerar om sina upplevelser
Printer En utgångsenhet som producerar en papperskopia från en dator
Text Editor En typ av datorprogram som redigerar vanlig text.
User Interface Användargränssnittet (UI) är platsen där människor och maskiner interagerar.
Clip Board Det är en buffert som vissa operativsystem ger för kortvarig lagring och överföring inom och mellan applikationsprogram
Logic En aspekt av datordesign som rör de grundläggande operationerna och strukturerna som alla datorsystem bygger på.
Network Ett system med sammankopplade elektroniska komponenter eller kretsar
Real-Time En dator som kan behandla data eller information nästan omedelbart
Workstation En speciell dator designad för tekniska eller vetenskapliga applikationer.
Trojan Horse En typ av skadlig kod eller programvara som ser legitim ut men som kan ta kontroll över din dator
Option Används som en för att skapa specialtecken och som modifierare för andra kommandokoder
Toolbar Ett grafiskt kontrollelement på vilket knappar, ikoner, menyer eller andra ingångs- eller utgångselement är placerade på skärmen.
Snapshot Tillståndet för ett system vid en viss tidpunkt.
Anti Virus Software Ett program som hittar och tar bort virus från en dator
Zoom In And Zoom Out Att fokusera ett zoomobjektiv för att få en mindre bild eller en längre vy
Simulation Representerar den verkliga världen genom ett datorprogram
Captcha En CAPTCHA är en typ av utmaning-svarstest som används vid beräkning för att avgöra om användaren är mänsklig eller inte.
Login Avser processen för åtkomst till ett säkert datorsystem eller webbplats.
Restore En funktion i Microsoft Windows som låter användaren återställa datorns tillstånd
Supercomputer En dator som presterar på eller nära den för närvarande högsta driftsfrekvensen för datorer
Keyword Vid programmering är ett nyckelord ett ord som är reserverat av ett program eftersom ordet har en speciell betydelse.
Alignment Justera delarna av något i förhållande till varandra
Charger En enhet som ansluts till ett vägguttag och levererar likspänning till ett laddningsbart batteri.
Palmtop En dator som är tillräckligt liten för att sitta på handflatan
Flowchart Ett flödesschema är ett diagram som beskriver en process eller operation
PDA Förkortning av "personlig digital assistent"
Scanner Utrustning för att konvertera pappersdokument till elektroniska dokument som kan användas av en dator
Podcast En digital ljudfil som finns tillgänglig på Internet för nedladdning till en dator eller mobil enhet
Compress Komprimering är den metod som datorer använder för att göra filer mindre genom att minska antalet bitar
Touch Pekskärm är en datorskärm som också är en inmatningsenhet
Iteration Iteration är upprepningen av en funktion eller process i ett datorprogram.
Delete Delete är datorterminologi för att ta bort eller radera
Folder En underavdelning av en dators hårddisk där du kan lägga till filer
Shareware Programvara som är tillgänglig gratis och ofta distribueras informellt för utvärdering,
Cd Rom En disk för lagring av datorinformation.
Firewall En disk för lagring av datorinformation.
Save Ett säkerhetssystem som förhindrar åtkomst till en dator eller nätverk
Virtual Memory För att kopiera dokumentet, posten eller bilden som bearbetas till ett lagringsmedium
Serial Port Avser hårdvara som din dator använder för att ladda operativsystemet och köra program.
Spam Uttag på baksidan av en dator för anslutning av kringutrustning
Notebook Oönskade och oönskade "skräppost" eller irrelevanta inlägg till en nyhetsgrupp eller blogg.
Finder En bärbar dator, en bärbar dator, en hopfällbar, bärbar dator.
Spreadsheet Finder är skrivbordgränssnittet för Macintosh-datorer
Joystick Ett dokument som lagrar data i ett rutnät med horisontella rader och vertikala kolumner.
Dashboard En joystick är en markörstyrenhet som används i datorspel och hjälpmedel
Firmware En instrumentpanel är en typ av användargränssnitt som presenterar information för användaren
Usb Flash Drive När det gäller datoranvändning är firmware en specifik klass datorprogramvara som ger låg nivåkontroll för en enhets specifika hårdvara.
Emoticon En liten extern enhet för lagring av data ansluts via USB-uttaget.
Decompress Ett ansiktsuttryck representerat av en sekvens av tecken
Hacker Dekompress avser att utvidga en komprimeringsfil tillbaka till sin ursprungliga form
Kilobyte En hacker är en person som använder dator, nätverk eller andra färdigheter för att övervinna ett tekniskt problem
Bandwidth Cirka 1 000 byte.
Menu Bar Ett frekvensområde inom ett givet band, särskilt det som används för att sända en signal.
Bulletin Board System Den horisontella remsan som innehåller listor över tillgängliga menyer för ett visst program.
Scroll Bar Ett anslagstavla eller BBS är en datorserver som kör programvara som gör det möjligt för användare att ansluta till systemet med ett terminalprogram.
Programmer En vertikal eller horisontell stapel som vanligtvis finns längst till höger eller botten av ett fönster som låter dig flytta fönstervisningsområdet.
Virtual En person som skriver datorprogram.
Boot I datorer är virtuella en digitalt replikerad version av något riktigt.
Mouse När det gäller databehandling är start processen att starta en dator
Reboot En datormus är en handhållen pekdon som detekterar tvådimensionell rörelse relativt en yta
Mirror Vid datoranvändning är omstart processen som ett datorsystem startar om.
Plug-In En spegel är en server som ger en exakt kopia av data från en annan server.
Feedback Datorprogramvara som lägger till nya funktioner i ett värdprogram utan att ändra värdprogrammet självt
Node Processen där utgången från ett system återgår till ingången
Boolean En nod är en basenhet i en datastruktur, såsom en länkad lista eller träddatastruktur
Import En binärvariabel som kan ha ett av två möjliga värden, 0 (falsk) eller 1 (sant).
Keyboard Överför data till en databas eller dokument
Plagiarism Ett kort skapat av nycklar som tillsammans med en mus fungerar som en primär inmatningsenhet för en dator.
Bug Plagiering är att kopiera någon annans verk och publicera det som ditt eget.
App En (liten) defekt eller fel i ett program
Smartphone En app är en typ av programvara som låter dig utföra specifika uppgifter
Cd-Rom En mobiltelefon med avancerade funktioner utöver att bara ringa telefonsamtal och skicka textmeddelanden (SMS).
Personal Computer CD-ROM står för Compact Disc Read Only Memory. Den fungerar som en kompakt skiva som lagrar datordata.
Webcam En liten digital dator baserad på en mikroprocessor och designad för att användas av en person i taget
Router En digitalkamera utformad för att ta digitala fotografier och överföra dem över internet
Scroll Up And Down En ruta som låter din dator ansluta till Internet.
Wires And Cables För att gå upp och ner på sidan, som när du tittar på en webbsida.
Command Långa tunna metallstycken som ansluter olika delar av datorn.
Download Vid beräkning är ett kommando ett direktiv till ett datorprogram för att utföra en specifik uppgift.
Bluetooth Nedladdning är processen att hämta webbsidor, bilder och filer från en webbserver.
Copy En trådlös teknik som möjliggör kommunikation mellan datorenheter.
Speakers Åtgärder för att duplicera text, data, filer eller skivor, producera två eller flera av samma fil eller datasegment
Graphical User Interface Den del av datorn som styr volymen.
Path Ett användargränssnitt baserat på grafik istället för text
Home Page Den allmänna formen för namnet på en fil eller katalog anger en unik plats i ett filsystem.
Fios Tt beskriver användningen av fiberoptiska kablar för att överföra data via ljuspulser.
Post För att sätta en bild eller kommentera på en blogg eller ett socialt nätverk.
Protocol En uppsättning regler eller procedurer för överföring av data mellan elektroniska enheter
Offline När en dator eller annan enhet inte är påslagen eller ansluten till andra enheter, sägs den vara "offline
Keyboard Ett datortangentbord är en inmatningsenhet som används för att ange tecken och funktioner i datorsystemet genom att trycka på knappar eller knappar.
Online Ansluten till eller redo att skicka eller ta emot data med ett datornätverk
PC PC är en initialism för "persondator". IBMs persondator integrerade beteckningen i sitt modellnamn.
Link En instruktion som kopplar en del av ett program till en annan
Baud En dataöverföringshastighet för modem
Code Det symboliska arrangemanget av data i ett datorprogram
Typeface En uppsättning tecken med samma design
Font Ett teckensnitt är en kombination av typsnitt och andra kvaliteter, som storlek, tonhöjd och avstånd
Wiki En wiki är en webbplats som gör det möjligt för användare att lägga till och uppdatera innehåll på webbplatsen med sin egen webbläsare.
Applications Ett program som körs på din dator
Computer En elektronisk enhet för lagring och bearbetning av data
Netbook En liten bärbar dator eller bärbar dator som främst är designad för surfing på webben.
GUI Det hänvisar till grafiken på skärmen som låter användare klicka, dra och släppa med en mus
Data Definieras som fakta eller siffror, eller information som lagras i eller används av en dator.
Piracy En piratkopiering av programvara definieras som olagligt kopieringsprogram, vilket kränker upphovsrätten.
Paste Ett kommando som låter dig infoga data från urklipp i en applikation
Mainframe Mainframe är en kraftfull dator som används för stora informationsbearbetningsjobb.
JPG En filtyp för bild och ett sätt att komprimera en bild.
Queue En lista över jobb som väntar på att behandlas
Freeware Programvara som tillhandahålls utan kostnad
Document Ett datordokument är en fil som skapas av ett program
Social Networking Använda internet för att skapa en virtuell gemenskap genom att dela meddelanden, kommentarer och annan information.
Function En funktion är ett block av organiserad, återanvändbar kod som används för att utföra en enda, relaterad åtgärd.
Wi Fi Ett system för kommunikation utan ledningar över ett nätverk
Hypertext Hypertext är text som visas på en dator eller andra enheter med referenser till annan text som läsaren omedelbart kan komma åt.
Plug In En datorprogramvara som lägger till nya funktioner i ett värdprogram utan att ändra själva värdprogrammet.
Password Ett lösenord är en sträng med tecken som används för att autentisera en användare på ett datorsystem.
Flash Drive En Flash Drive är en typ av bärbar USB-enhet som lagrar och överför data.
NET NET är en Microsofts webbtjänststrategi för att ansluta information, personer, system och enheter via programvara.
Security Skydd av datasystem och information från skada, stöld och obehörig användning
Export Överför från en databas eller ett dokument
Buffer En del av RAM som används för tillfällig lagring av data
Junk Mail Skräppost är oönskad kommersiell elektronisk post
URL Ett domännamn är en del av en URL, som är (Uniform Resource Locator.)
Mouse En datormus är en handhållen pekdon som detekterar tvådimensionell rörelse relativt en yta.
Run Out Of Space Innebär att varken applikationsprogram eller operativsystemet ingenting kan spara längre.
Output Device En utgångsenhet är vilken maskinvara som helst som används för att skicka data från en dator till en annan enhet eller användare.
Cloud Computing On-demand tillgänglighet av datorsystemresurser, särskilt datalagring och datorkraft, utan direkt aktiv hantering av användaren.
Browser En webbläsare är en programapplikation för åtkomst till information på World Wide Web.
Binary En binär kod representerar text, datorprocessorinstruktioner eller annan data med hjälp av ett två-symbolssystem.
File En uppsättning relaterade poster hålls samman
Screenshot En skärmdump är en bild av ett datordator som kan sparas som en grafikfil.
Qwerty Keyboard Det vanliga skrivmaskinens tangentbord
DVD En DVD är en typ av optiska medier som används för att lagra digital data.
Windows En samling program som kallas operativsystem (OS) som styr en PC (persondator)
Log Out Avsluta från datorn
GPS GPS är ett radionavigationssystem som gör det möjligt för land-, sjö- och luftburna användare att bestämma deras exakta plats.
XML Används för att beskriva data.
Hyperlink En länk från en hypertextfil till en annan plats eller fil
Directory En lista över datorfiler lagrade i minnet
Runtime När ett program körs eller är körbart
Graphics En grafik är en bild eller en visuell representation av ett objekt
Web Host En webbhotell, eller webbhotellleverantör, är ett företag som tillhandahåller den teknik och tjänster som behövs för att webbplatsen eller webbsidan ska visas på Internet.
Bit Lite är den minsta information som datorer använder.
Phishing Phishing är en cyberattack som använder dold e-post som ett vapen.
Wireless Används för att beskriva vilket datornätverk det inte finns någon fysisk kabelanslutning mellan avsändare och mottagare
Motherboard Moderkort fungerar som en enda plattform för att ansluta alla delar av en dator tillsammans
Application Ett fristående program eller programvara
Cache RAM-minne som är avsatt som en specialiserad buffertlagring
Enter Enter-tangenten är tangentbordsknappen som trycks in för att signalera datorn att mata in datalinjen eller kommandot som just har skrivits in.
Webmaster Webbansvarig är ansvarig för att upprätthålla en webbplats.
Data Datordata är information som bearbetas eller lagras av en dator.
Desktop Det primära användargränssnittet på en dator från vilken användare kan komma åt program, filer och mappar.
Unix Ett kraftfullt operativsystem (OS) med flera uppgifter.
RAM (RAM) är huvudminnet som används medan datorn fungerar, det är tillfälligt.
Web Page En sida på Internet som visar information.
Cache En samling artiklar av samma typ lagrade i en dold
Tablet Liten, bärbar teknologi som låter dig göra grundläggande saker.
Bit En mätenhet av information
File En specifik datorpost. Det kan innehålla data som text eller ett program
Domain Domännamn används i URL: er för att identifiera specifika webbsidor.
Drag När du vill flytta något från en del av skärmen till en annan måste du dra det.
Lurking En term som används för att beskriva en person som läser online-meddelanden i ett diskussionsforum
Spreadsheet Ett kalkylblad är en datorapplikation för organisationsanalys och lagring av data i tabellform.
Peripheral Elektronisk utrustning ansluten via kabel till en dator
Website En dator ansluten till internet som har en serie webbsidor på webben
Trash Tillfällig lagring för filer som har tagits bort i en filhanterare av användaren
Peripheral En datorutrustning är alla externa enheter som tillhandahåller in- och utgång för datorn.
Hardware Datormaskinvara är de fysiska delarna av en dator, såsom fallet, skärmen, musen etc.
Cyberspace Ett världsomspännande nätverk av datornätverk
Streaming Streaming betyder att lyssna på musik eller titta på video i "realtid", istället för att ladda ner en fil till din dator och titta på den senare.
Desktop Skärmens område i grafiska användargränssnitt mot vilka ikoner och fönster visas
Computer En programmerbar elektronisk enhet för lagring och bearbetning av data.
Virus Ett datavirus är en typ av datorprogram som, när de körs, replikerar sig genom att modifiera andra datorprogram och infoga sin egen kod.
Hard Drive En hårddisk (HDD) är en elektromekanisk datalagringsenhet som använder magnetisk lagring för att lagra och hämta digital data.
Megabyte En informationsenhet som är lika med 1000 kilobyte
Bus En buss är ett delsystem som används för att ansluta datorkomponenter och överföra data mellan dem
USB Den hänvisar till den vanligaste typen av datorport som används för att ansluta kringutrustning till datorer.
Storage Lagring är en process genom vilken digital data sparas i en datalagringsenhet med hjälp av datorteknik.
Click Ett klick är att trycka på en datormus knapp en gång utan att flytta musen.
Dynamic I datorterminologi betyder dynamiskt vanligtvis kapabla att handla och / eller ändra, medan statiska medel är fixerade.
Screen Den del av en dator där text och bilder visas.
Gigabyte Cirka 1 000 000 000 byte.
Programming Language Ett språk designat för programmering av datorer
Dot Matrix En punktmatris är en 2D-matris med prickar som kan representera bilder, symboler eller tecken
Graphics Card Utrustningen i en dator som skapar bilden på skärmen
Bookmark Ett bokmärke är en sparad genväg som leder din webbläsare till en viss webbsida
Operating System Programvaran som kommunicerar med hårdvaran och gör att andra program kan köras.
Web Ett system med Internet-servrar som stöder speciellt formaterade dokument.
Syntax Avser stavning och grammatik för ett programmeringsspråk
Comment On För att skriva ett svar på något du ser på en blogg eller socialt nätverk.
CPU Det är en huvuddel i en dator som styr alla andra delar
Tag En generisk term för en språkelementbeskrivning
Email E-postmeddelanden som skickas från en dator till en annan.
Parallel Port Ett uttag på baksidan av en dator för anslutning av extern utrustning
Browser En webbläsare är ett program som Firefox eller Internet Explorer ..
Bug Ett fel refererar till fel i något datorprogram eller hårdvarusystem.
Application I en mycket grundläggande mening är varje program du använder på din dator en applikationsmjukvara.
Laser Printer En laserskrivare är en skrivare som använder en fokuserad stråle eller ljus för att överföra text och bilder till papper.
Clip Art ClipArt är en samling bilder eller bilder som kan importeras till ett dokument eller ett annat program.
Pixel Det hänvisar till de små prickarna som utgör bilderna på en datorskärm.
Flash Memory Typ av datorminne som kan raderas och programmeras elektriskt.
Intranet Ett intranät är ett datornätverk där information delas.
Linux Ett operativsystem med öppen källkod som driver världen från persondatorer till servrar till mobila enheter och därefter.
Qwerty Tangentborddesign för alfabet i latinskript
Digitize Ett format som kan läsas eller bearbetas av datorer
Ipad En surfplatta skapad av Apple.
DOC Filtillägget för ett Microsoft Word-dokument.
Broadband Detta avser höghastighetsdataöverföring där en enda kabel kan bära en stor mängd data på en gång.
DNS En DNS (Domain Name Service) fungerar som en telefonbok för internetadresser.
Encryption Aktiviteten för att konvertera data eller information till kod
Type Ange information via tangentbordet.
Monitor En enhet som tar signaler och visar dem
Symbol Ett godtyckligt tecken med en konventionell betydelse
KB, MB, GB Kilobyte, megabyte, gigabyte. Vanligtvis används för att mäta datorminne och lagring.
Exabyte Exabyten är en multipel av enhetsbyten för digital information.
Field En uppsättning tecken som innehåller en informationsenhet
Backup En kopia av en fil eller katalog på en separat lagringsenhet
Dot En prick är en enda pixel på en matrisdisplay
Computer Program Ett datorprogram är en samling instruktioner som kan köras av en dator för att utföra en specifik uppgift
Configure Ställ in för ett visst syfte
Icon En liten bild eller bild på en datorskärm som är en symbol för mappar, program etc.
Cell Alla små fack
Mac (Macintosh) Avser det specifika operativsystemet på den datorlinjen som utvecklats av Apple Corporation.
Shift Key En modifieringsknapp på ett tangentbord som används för att skriva stora bokstäver och andra alternativa "övre" tecken.
Justify Justfy betyder att justera text jämnt mellan vänster och höger marginal.
ROM Minne som inte kan ändras av ett program eller en användare
Media Avser olika typer av datalagringsalternativ.
Algorithm En algoritm är en uppsättning instruktioner som är utformade för att utföra en specifik uppgift.
DOS DOS (Diskoperativsystem) är enkla operativsystem för textkommandon
Worm En typ av skadlig programvara som sprider kopior av sig själv från dator till dator
Smart Phone En smartphone är en mobiltelefon som innehåller avancerad funktionalitet utöver att ringa telefonsamtal och skicka textmeddelanden.
Widget Ett element i ett grafiskt användargränssnitt (GUI) som visar information eller ger ett specifikt sätt
Modem Modem är en hårdvara som konverterar data till ett format som är lämpligt för ett överföringsmedium
Floppy Drive Enheten användes för att köra en diskett
PDF PDF står för "bärbart dokumentformat". I huvudsak används formatet när du behöver spara filer som inte kan ändras
FAQ En lista över frågor som ofta ställs (om ett visst ämne) tillsammans med deras svar
Portal Avser en webbplats eller tjänst som erbjuder ett brett utbud av resurser och tjänster
Multimedia Ett datorsystem som kan skapa, importera, integrera, lagra, hämta, redigera och radera
Compile En kompilator är ett datorprogram som översätter datorkod skriven på ett programmeringsspråk till ett annat språk
Webinar Ett seminarium genomfört över internet.
Pop-Up En typ av fönster som öppnas utan att användaren väljer "Nytt fönster" från ett program
ZIP Ett arkivfilformat som stöder förlustfri datakomprimering.
Cybercrime Cyberbrott är ett brott som utförs av en dator och ett nätverk.
Hotspot En plats som gör det möjligt för användare att ansluta till ett nätverk eller Internet med sina trådlösa adaptrar.
Mhz Megahertz. Detta beskriver datorutrustningens hastighet.
Social Networking Ett socialt nätverk är en webbplats som samlar människor för att prata, dela idéer och intressen eller få nya vänner.
Javascript Ett programmeringsspråk designat av Sun Microsystems
Battery Den del av datorn som lagrar el och levererar ström.
Undo Ett kommando i många datorprogram. Den raderar den senaste ändringen som gjordes i dokumentet och återställer det till ett äldre tillstånd
Copyright Upphovsrätt är ett lagligt sätt att skydda en författares verk.
Script En lista med kommandon som körs av ett visst program eller skriptmotor
Frame En ram är en digital dataöverföringsenhet inom datornätverk och telekommunikation
Operating System (Os) Den grundläggande programvaran som hanterar en dator
Page En sida är ett sammanhängande block av virtuellt minne med fast längd, beskrivet av en enda post i sidtabellen.
Scan Lägga till foton och dokument på datorn med en skanner.
Spam Oönskad e-post
Website En samling webbsidor.
Modem En enhet som används för att ansluta datorer via en telefonlinje
Key Word Ett betydande ord som används vid indexering eller katalogisering
Settings När du vill ändra något på datorn måste du gå till inställningar.
Operating System Programvara som kontrollerar exekveringen av datorprogram och kan tillhandahålla olika tjänster
Terabyte Scan är en term som beskriver processen för digitalisering av en bild, vilket gör att den kan lagras på eller modifieras av en dator.
Development Det hänvisar till en uppsättning datavetenskapliga aktiviteter dedikerade till processen att skapa, designa, distribuera och stödja programvara.
Blog (Web Blog) Den hänvisar till en lista med journalposter som är publicerade på en webbsida.
Template En modell eller standard för jämförelser
Analog Har en utgång som är proportionell mot ingången
Error Message När du trycker på fel knapp kommer datorn ibland att skicka ett felmeddelande.
Boot När det gäller databehandling är start processen att starta en dator.
Webcam En videokamera som används för att sända streaming eller stillbild med internet.
HTML Det är datorspråket som webbsidor skrivs på.
Hardware De fysiska delarna av en dator och alla relaterade enheter.
Process Avser en uppsättning instruktioner som för närvarande behandlas av datorprocessorn
Scroll Bläddra använder rader med data i följd på skärmen.
Resolution Antalet punkter eller pixlar per tum eller centimeter som används för att skapa skärmbilden
Hard Disk Huvudskivan i en dator som används för att lagra program och information.
Shell Ett användargränssnitt för åtkomst till operativsystemets tjänster.
Folder En mapp är ett lagringsutrymme där många filer kan placeras i grupper och organisera datorn.
Mouse Pad En musmattor är en yta för att placera och flytta en datormus.
Usb Stick Ett litet verktyg du kan använda för att spara dina dokument.
Encrypt Datakryptering översätter data till en annan form eller kod, så att endast personer med tillgång till en hemlig nyckel eller lösenord kan läsa den.
Database En organiserad grupp relaterad information
PC Card När det gäller datoranvändning är PC Card en konfiguration för perifert gränssnittsdator för parallellkommunikation, utformad för bärbara datorer.
Driver En drivrutin är en programvarukomponent som låter operativsystemet och en enhet kommunicera med varandra.
Teminal En elektronisk eller elektromekanisk maskinvara
Upload Överföring innebär att data skickas från din dator till Internet.
Software Programvara är ett program som gör det möjligt för en dator att utföra en specifik uppgift.
Key En knapp är en av tangentbordets knappar
Resolution Avser bildens skärpa och tydlighet
Kindle Kindle är en bärbar e-läsare utvecklad av Amazon
Username Ett namn som identifierar någon på ett datorsystem unikt
OCR OCR låter en dator läsa en skannad bild och konvertera den till faktiska bokstäver.
Unplug För att koppla bort datorn från en strömkälla.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers